IHJJ Web shop

Detalji knjige

Pojmovnik hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja - skupina autora

Pojmovnik hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja
O knjizi

ISBN: 978-953-292-057-4

Naklada: 500

Broj stranica: 424

Godina izdanja: 2018

Cijena: 0,00 kn

Dostupnost: U PRODAJI

Razvoj drvne tehnologije ne bi bio moguć bez praćenja tehnologija visokorazvijenih zemalja i upotrebe suvremenih strojeva i opreme koji su dobrim dijelom uvezeni ili se temelje na inozemnim patentima i tehnološkim dostignućima. Time je u hrvatsko drvnotehnološko nazivlje uključen iznimno velik broj stranih izraza s tendencijom daljnjega povećanja, a u skladu s današnjim razvojem sofisticiranih tehnologija bez kojih daljnji razvoj i konkurentnost na inozemnim tržištima nisu mogući.

U početku je bio prisutan opći problem kako prepoznati pojedine strane pojmove uvriježene u drvnotehnološkoj praksi bez neke veće namjere da se prevedu na hrvatski jezik, odnosno da se pronađe prikladan tehnički izraz u skladu s hrvatskim jezikom. Daljnji razvoj tehnologije sve više potencira taj problem jer je sve više stranih uređaja i opreme i sve više stranih izraza. Kako se javlja potreba za što većom međunarodnom razmjenom dobara, nužna je i intenzivnija suradnja sa stručnjacima iz različitih govornih područja pa je poznavanje tehničkih pojmova bio osnovni preduvjet za razvoj.

U krugovima visokoobrazovanih stručnjaka bilo je onih koji su dobro poznavali više stranih jezika u općoj komunikaciji, ali su bili i vrsni znalci u tehničkome području.

Jedan je od takvih bio prof. dr. sc. Stevan Bojanin sa Šumarskoga fakulteta u Zagrebu, koji je sa suradnicima 1980. godine objavio Rječnik iz područja iskorišćivanja šuma i šumskih komunikacija s nazivima i pojmovima pretežito tehničkog karaktera. Rječnik je objavljen na pet jezika: srpski ili hrvatski, slovenski, makedonski, njemački i engleski.

Rječnik je omogućio razumijevanje i usklađivanje stručnih termina u pojedinim govornim područjima unutar bivše države te olakšao suradnju i izbjegavanje nejasnoća. No istodobno je omogućio i upotrebu strane literature i informacijskoga materijala te stručnu komunikaciju na engleskome i njemačkome jeziku.