IHJJ Web shop

Detalji knjige

Celts and Slavs in Central and Southeastern Europe - Skupina autora

Celts and Slavs in Central and Southeastern Europe
O knjizi

ISBN: 978-953-6637-54-6

Naklada: 0

Broj stranica: 0

Godina izdanja: 2010

Cijena: 29,86 € (224,98 kn) 14,93 € (112,49 kn)

Dostupnost: U PRODAJI

Zbornik donosi sedamnaest radova sa znanstvenoga skupa, održanog u Dubrovniku od 18. do 20. IX. 2009., trećeg u nizu koje organizira Societas Celto-Slavica. Radovi su podijeljeni u tri cjeline: I. Celtic and Slavic languages from a historical point of view; II. Synchronic aspects of Celtic and Slavic languages; III. Celtic and Slavic cultures.