IHJJ Web shop

Početno pisanje na hrvatskome jeziku
Dodaj u košaricu 130.00 KN

Početno pisanje na hrvatskome jeziku

Ante Bežen, Siniša Reberski

Ova knjiga namijenjena je svima koji se bave poučavanjem pisanja na hrvatskome jeziku, ponajprije razrednim učiteljima u nižim razredima osnovne škole te piscima početnica i drugih poučnih pratećih materijala za prvi razred osnovne škole, ali i onima koji se zanimaju za oblikovanje i razvoje vještine pisanja i rukopisa uopće. Napisana je i izdana kao priručnik uz Hrv...

Detalji knjige
Hrvatski pravopis
Dodaj u košaricu 110.00 KN 99.00 KN

Hrvatski pravopis

Skupina autora

Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje fonološki je pravopis s morfonološkim elementima. Fonološki je jer je utemeljen na glasovnome načelu. Prema tome se načelu u hrvatskome piše npr. bežični, išarati, otpasti, potprogram, raščistiti, ropski, pretpristupni, svadba. Morfonološko načelo primjenjuje se kad se čuva glasovni sastav tvorbenih sas...

Detalji knjige

O starome dubrovačkom govoru

Ivana Lovrić Jović

Pitanje hrvatskoga ili narodnoga jezika koji se govorio u Dubrovniku iznimno je složeno. O njegovoj su se dijalekatskoj podlozi izmjenjivala različita mišljenja. Rešetar je nastojao dokazati da je narodni govor Dubrovnika od samih začetaka ijekavska štokavština, a da je sloj ikavske čakavštine u stihovima dubrovačkih pjesnika 16. i 17. stoljeća ishod njihova književ...

Detalji knjige
Shadow
Pretplata za časopis Hrvatski jezik
Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala
Uvod u glagoljsku paleografiju 1

Izdvojene knjige