IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala - Stanko Popović, Antun Tonejc i Milica Mihaljević

Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala
O knjizi

ISBN: 978-953-7967-14-7

Naklada: 300

Broj stranica: 244

Godina izdanja: 2014

cijena: 13,27 €

Dostupnost: U PRODAJI

Rječnik kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike materijala objasnidbeno-prijevodni je normativni terminološki rječnik koji ima i neke leksikonske elemente (napomene, primjere i objašnjenja). Rječnik sadržava 1710 rječničkih članaka. Navode se engleski nazivi, njihove hrvatske istovrijednice te definicije na hrvatskome jeziku. Posebna se pozornost posvećuje antonimima i sinonimima koji se normativno raspodjeljuju na preporučene, dopuštene i nepreporučene nazive. Na kraju se navodi i hrvatsko-engleski prijevodni rječnik.

Rječnik je namijenjen kristalografima, eksperimentalnim i teorijskim fizičarima, anorganskim i organskim kemičarima, biokemičarima i biolozima, mineralozima, matematičarima, farmaceutima, tehnolozima i drugim stručnjacima te polaznicima diplomskih i doktorskih studija prirodnih, matematičkih i tehnoloških znanosti. Rječnik će biti koristan i stručnjacima koji se bave terminologijom, hrvatskim jezikom i jezikoslovljem. 

·  prijevodno-objasnidbeni normativni rječnik
·  englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski
·  1710 rječničkih članaka
·  suradnja predmetnih stručnjaka i jezikoslovaca
·  sinonimi i antonimi
·  preporučeni, dopušteni i nedopušteni nazivi