IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Deutsch-kroatisches Universalwoerterbuch - Skupina autora

Deutsch-kroatisches Universalwoerterbuch
O knjizi

ISBN: 953-167-181-8 (NZ Globus)

Naklada: 0

Broj stranica: 2085

Godina izdanja: 2005

cijena: 79,64 € 55,75 €

Dostupnost: RASPRODANO

Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik plod je suradnje Slavenskoga seminara u Mannheimu i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Rječnik ima 2076 dvostupačnih stranica. Obuhvaća preko 120 000 obrađenih natuknica u kojima se, uz podatke o pismu, rastavljanju njemačkih riječi, njihovu izgovoru, uz gramatičke podatke, te podatke o stilskoj razini i područnoj proširenosti, u prijevodnim ekvivalentima daje značenjska raščlamba oprimjerena s oko pola milijuna tekstovnih potvrda. Time se olakšava razumijevanje značenja riječi i njihova uporaba, a nude i drukčije prijevodne mogućnosti. U Rječniku je obuhvaćeno i nazivlje novijega doba iz oko 130 stručnih i znanstvenih područja te brojni izrazi koji pripadaju razgovornome jeziku. Obuhvat građe pokazuje da je Rječnik koncipiran kao opći rječnik. Posebna se pozornost posvećuje oprimjerivanju gramatičkih razlika koje postoje između dvaju jezika (razlike u rekciji, glagolski vid, ograničenja u gramatičkoj kategoriji broja i sl.). U grafički odvojenim odjeljcima donosi se frazeologija i poslovice. Ovim se Rječnikom zadovoljava potreba za suvremenim dvojezičnim rječnikom u kojemu bi bile zastupljene ne samo starije riječi nego i nove riječi nastale za nove civilizacijske potrebe.