IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Pretplata za časopis Hrvatski jezik - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Pretplata za časopis Hrvatski jezik
O knjizi

ISBN: 1849-3394

Naklada: 10000

Broj stranica: 40

Godina izdanja: 2014

cijena: 10,00 €

Dostupnost: U PRODAJI

Sadržaj časopisa

Hrvatski jezik, znanstveno-popularni časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Hrvatski jezik novi je znanstveno-popularni časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Prvi je broj izišao 17. ožujka 2014. godine, na obljetnicu objavljivanja Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika u listu Telegram.

Na početku časopisa nalazi se znanstveno-popularni članak o kojemu aktualnom jezičnom pitanju. U prvome broju Lana Hudeček i Milica Mihaljević razmatraju nazive s osnovom hidr- poput hidratacija, hidratizacija, hidracija i dr.

Zatim slijede kraći članci raspoređeni po rubrikama.

U rubrici Jezik i društvo govori se o hrvatskome jeziku u društvenome kontekstu s etnolingvističkoga i sociolingvističkoga stajališta. Tu će biti riječi i o jezičnim stereotipima, žargonima, dijalektima itd.

Rubrika Domaća zadaća uključuje sve što je povezano s hrvatskim jezikom u školi.

U rubrici Od Mile do Drage obrađuju se antroponimijske teme, ponajprije postanje i motivacija osobnih imena, prezimena i nadimaka.

Rubrika U dva klika mišem govori o računalnome i informatičkome nazivlju te o računalnome i informatičkome žargonu.

U rubrici Od A do Ž govori se o značenju frazema koje čujemo svakodnevno, a često ne znamo ni kako su nastali ni što zapravo znače.

Rubrika Lektorske bilješke donosi odgovore na pitanja i jezične nedoumice lektora, prevoditelja, novinara... koji se, kad naiđu na jezični problem, obraćaju jezičnim savjetnicima Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

U rubrici Vremeplov nalazi se izbor iz zanimljivih i još uvijek aktualnih tekstova koji su nastali u nekim drugim vremenima. U prvome broju možete pročitati pojedine misli Stjepana Ivšića, urednika časopisa Hrvatski jezik koji je izlazio 1938. i 1939. godine.

U rubrici Čitaonica prikazat će se novoobjavljena knjiga za koju smatramo da bi mogla zanimati širi čitateljski krug. 

U rubrici Odakle nam riječi? govori se o podrijetlu riječi.

Obavijest pretplatnicima

Časopis Hrvatski jezik izlazi četiri puta godišnje.

Godišnja pretplata iznosi 10 €. Cijena je pojedinačnoga broja 3 €.

Poštarina je uključena u cijenu.

Zahtjevi za pretplatu šalju se na adresu:

Časopis Hrvatski jezik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb.

Pretplatiti se možete i putem e-adrese hrjezik@ihjj.hr ili mrežnih stranica knjige.ihjj.hr.

Svi pretplatnici postaju članovi Kluba pretplatnika časopisa Hrvatski jezik te ostvaruju pravo na 40 % popusta na sva institutska izdanja.