IHJJ Web shop

Popis izdanja

Hrvatski jezik br. 1 – 2022.

Sadržaj Hrvatski jezik 55 godina nakon Deklaracije – između posezanja i međunarodnoga priznanjaDomagoj VidovićJezik i društvoDaria Lazić: (J)eg snakker/talar norsk. – Kako govore i pišu Norvežani?Domaća zadaćaPalma Tolić: Vdms na hrv! – Kraćenje riječi u jeziku mladih Srednje škole Tina Ujevića u VrgorcuOd Mile do DrageDomagoj Vidović: Imena naselja, ulica i trgova između administrativnih odluka i onomastikeU dva klika mišemJosip Mihaljević: Demoinač...

Add to Cart 20,00 kn
Starohrvatske glose
Starohrvatske glose Dragica Malić

U jezičnopovijesnoj se literaturi obično govori o jeziku spomenikâ što se odlikuju većim ili manjim tekstovnim diskurzom, određenom sadržajno-smislenom (cjelovitom ili fragmentarnom) zaokruženošću. O glosama doznajemo, uglavnom usput, samo (povijesne) podatke kad se spominje njihova pojava unutar pojedinih spomenika prve vrste. Glose su – po leksikografskoj definiciji, u značenju koje nas ovdje zanima – “objašnjenje u tekstu, prijevod kakvog izraza (u starim...

Add to Cart 160,00 kn
Rječnik velikoga i maloga početnog slova
Rječnik velikoga i maloga početnog slova Goranka Blagus Bartolec, Katarina Cvijanović, Ivana Matas Ivanković, Perina Vukša Nahod

Rječnik velikoga i maloga početnog slova osmišljen je kao priručnik kojim će se koristiti govornici hrvatskoga jezika koji imaju dvojba u pisanju početnoga slova: lektori, učitelji, profesori, nastavnici, učenici, studenti, prevoditelji, novinari te širok krug korisnika u pisanoj poslovnoj i službenoj komunikaciji. Rječnik se temelji na načelima Hrvatskoga pravopisa, a s obzirom na to da je u općemu pravopisnom priručniku nemoguće popisati sve pojmove koji u sv...

Add to Cart 190,00 kn
Etimološki rječnik hrvatskoga jezika. 2. svezak. O – Ž.
Etimološki rječnik hrvatskoga jezika. 2. svezak. O – Ž. Ranko Matasović, Dubravka Ivšić Majić, Tijmen Pronk

Nastojali smo da drugi svezak slijedi koncepciju rječnika kakva je zacrtana u prvom svesku i objašnjena u njegovu predgovoru. Ondje je navedeno kako se služiti rječnikom, kakva je struktura natuknica, koja su bila vrela i korpus iz kojega su preuzete obrađene riječi, te kako su i zašto oni odabrani. U drugom smo svesku ipak uzeli u obzir neke kritike i savjete koje smo primili nakon objavljivanja prvoga sveska, ali tako da to ne utječe previše na strukturu i sadržaj...

Add to Cart 280,00 kn
Posvojnost u kukljičkom govoru

U ovoj se knjizi nastoji prikazati značenje i upotreba većine osnovnih sredstava za izricanje posvojnosti u govoru mjesta kukljice na otoku Ugljanu. Iznimku čine sredstva kojima se izriče predikatna posvojnost. Kukljička predikatna posvojnost nije tema ove knjige, i ovdje se o njoj govori samo onoliko koliko je potrebno za potpunije razumijevanje ostalih tipova posvojnosti u kukljičkom govoru. Kukljički je govor čakavski govor. On, kao i svi ostali govori otoka Ugljan...

Add to Cart 100,00 kn
Rječnik govora Blata na Korčuli – Drugo ispravljeno, dopunjeno i prošireno izdanje

Prvo izdanje Rječnika govora Blata na Korčuli objavljeno je sredinom 2015. godine, što je propušteno navesti u otisku knjige. Ipak, s obzirom na zanimanje koje je prvo izdanje Rječnika izazvalo među Blaćanima i prijateljima Blata, ali i u stručnoj javnosti, golema većina korisnika taj je nenamjerni propust posve dobronamjerno opravdala te bez pogreške odredila pravu godinu izdanja!Tomu je posve sigurno pomogao i publicitet kojim je popraćeno prvo izdanje, kao i pre...

Add to Cart 160,00 kn