IHJJ Web shop

Popis izdanja

Ljudi, prostor i mijene – Susedgradsko i donjostubičko vlastelinstvo 1450. - 1700.

U procesu prilagodbe suhoparnoga znanstvenog teksta interesima šire čitalačke publike nastojao sam, u mjeri u kojoj je to bilo moguće, zadržati unutarnju strukturu istraživanja provedenoga s ciljem izrade doktorata, čijemu sam planiranju i oblikovanju posvetio iznimnu pažnju. Sadržaj i ciljevi istraživanja, istraživačka pitanja i metodologija tražili su, naime, različite pristupe i alate, kao i zaseban prostor u strukturi doktorskoga rada, a on je pritom morao b...

Add to Cart 170,00 kn
Zrcalo člověčaskago spasenja (1445.). Transkripcija, kontekst nastanka i jezičnopovijesna analiza

Srednjovjekovnu hrvatsku književnost ne možemo promatrati bez njezina šira konteksta – europske srednjovjekovne književnosti kojoj pripada i iz koje je crpila svoju formu, sadržaj i namjenu. Isto se tako ni ovdje objavljeno glagoljično rukopisno djelo Zrcalo člověčaskago spasenja ne može promatrati kao izdvojeno, nego se mora promatrati u kontekstu svojega latinskog izvornika Speculum humanae salvationis i staročeškoga teksta Zrcadlo čl...

Add to Cart 150,00 kn
Hrvatski jezik br. 1 – 2019.

SadržajHrvatski jezik u Europskoj uniji – pet godina od ulaskaSaša Cimeša, Irena MilošJezik i društvoSanja Feltrin: Usporedni razvoj dječje dvojezičnosti u jednojezičnome okružju – miješanje kodova na primjeru hrvatskoga i engleskoga jezikaDomaća zadaća Ivana Babić: Leksikografske dvojbe na jednome školskom primjeruOd Mile do DrageDomagoj Vidović: Od Verona do Uzunvukovića – pogled u prezimenski fond Hrvata u Crnoj GoriU dva klika mišemMarica Čilaš Mi...

Add to Cart 20,00 kn
Instrumental u hrvatskom jeziku

U ovoj se knjizi semantički i sintaktički opisuje besprijedložni instrumental i instrumental s prijedlogom s. U istraživanju se pošlo od popisa glagola iz interne baze Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u kojoj je svakomu glagolu određena rekcija. Popis je revidiran tako da su isključeni glagoli za koje nisu pronađene potvrde u korpusu te glagoli uz koje se ne javlja instrumental. Glagoli s dopunom u instrumentalu podijeljeni su s obzirom na valencijski obraz...

Add to Cart 160,00 kn
Valencijski rječnik psiholoških glagola u hrvatskome jeziku
Valencijski rječnik psiholoških glagola u hrvatskome jeziku Matea Birtić, Tomislava Bošnjak Botica, Ivana Brač, Ivana Matas Ivanković, Ivana Oraić Rabušić, Siniša Runjaić

Ovaj rječnik donosi detaljan valencijski opis pedeset sedam (57) psiholoških glagola u hrvatskome jeziku. Semantička skupina psiholoških glagola obrađena u rječniku izabrana je kao prva, pokusna skupina glagola zbog svoje značenjske povezanosti i razmjerne odvojenosti od drugih semantičkih skupina. Semantičkoj skupini psiholoških glagola posvećeno je dosta pozornosti u svjetskoj i domaćoj literaturi (Belleti i i Rizzi 1988, Landau 2010, Šaravanja 2011, Brač i Ma...

Add to Cart 160,00 kn
Hrvatski jezik, 5. godište (2018.) komplet

Komplet časopisa Hrvatski jezik, 5. godište (2018.), 4 brojaObavijest pretplatnicimaČasopis Hrvatski jezik izlazi četiri puta godišnje. Godišnja pretplata iznosi 60 kn. Cijena je pojedinačnoga broja 20 kn. Poštarina je uključena u cijenu. Zahtjevi za pretplatu šalju se na adresu: Časopis Hrvatski jezik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb. Pretplatiti se možete i putem e-adrese hrjezik@ihjj.hr ili mrežnih stran...

Add to Cart 50,00 kn