IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Etimološki rječnik hrvatskoga jezika. 2. svezak. O – Ž. - Ranko Matasović, Dubravka Ivšić Majić, Tijmen Pronk

Etimološki rječnik hrvatskoga jezika. 2. svezak. O – Ž.
O knjizi

ISBN: 978-953-7967-85-7

Naklada: 200

Broj stranica: 628

Godina izdanja: 2021

cijena: 37,16 €

Dostupnost: U PRODAJI

Nastojali smo da drugi svezak slijedi koncepciju rječnika kakva je zacrtana u prvom svesku i objašnjena u njegovu predgovoru. Ondje je navedeno kako se služiti rječnikom, kakva je struktura natuknica, koja su bila vrela i korpus iz kojega su preuzete obrađene riječi, te kako su i zašto oni odabrani. U drugom smo svesku ipak uzeli u obzir neke kritike i savjete koje smo primili nakon objavljivanja prvoga sveska, ali tako da to ne utječe previše na strukturu i sadržaj natuknica. Najizrazitija se promjena sastoji u tome što je donekle smanjen broj glagola izvedenih prefiksima iz osnovnih glagola čije se etimologije iznose. To je učinjeno zbog toga što je malo komu potrebno objašnjavati da je, primjerice, glagol poskočiti izveden prefiksom po- iz glagola skočiti: korisnik će se rječnika zacijelo te etimologije i sam dosjetiti, a zatim pogledati etimologiju prefiksa (i prijedloga) po- i etimologiju osnovnoga glagola skočiti, koje se obje navode u posebnim natuknicama. Pri odabiru prefiksima izvedenih glagola koji se etimologiziraju držali smo se i dalje načela da treba uvrstiti one koji zbog podudarnosti u drugim slavenskim jezicima nedvojbeno imaju praslavensko podrijetlo, one koji su nastali kao kalkovi prema glagolima na drugim jezicima, kao i one kod kojih se značenje izvedenoga glagola znatno promijenilo, te nije predvidljivo iz značenja morfema od kojih je glagol sastavljen (primjerice, glagol pokušati se posebno navodi, iako je dublja etimologija navedena u natuknici uz glagol kušati).