IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima - Jela Maresić i Mira Menac-Mihalić

Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima
O knjizi

ISBN: 978-953-6637-42-3

Naklada: 800

Broj stranica: 352

Godina izdanja: 2008

cijena: 23,89 € 14,33 €

Dostupnost: U PRODAJI

Knjiga Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora sadrži korpus od oko 3000 različitih frazema i 5500 primjera frazema iz 8 križevačko-podravskih kajkavskih govora (Bakovčice, Kloštar Podravski, Peteranec, Križevci, Podravske Sesvete, Virje, Veliki Raščani, Vrbovec).
U uvodnim se poglavljima donose karakteristike istraženih govora, a neke su od tipičnih karakteristika prikazane na zemljovidima. Posebno se govori o frazemima, razrađuju se njihova značenjska i strukturna obilježja tipična za cijelu grupu istraženih govora te se izdvajaju specifični lokalizmi karakteristični za istraženu grupu ili za samo jedan govor. Prikupljena je dijalekatna frazeološka građa leksikografski obrađena u poglavlju knjige Rječnik frazema. Na temelju različitih prikupljenih ostvaraja određivani su uopćeni frazemi iz kojih se mogu izvesti drugi, konkretni oblici potvrđeni na terenu. Svaki leksikografski članak sadrži egzemplifikacije frazema u kontekstu te geografsku odrednicu, kraticu mjesnoga govora u kojem je pojedini frazem zabilježen. Takav pristup omogućuje uvid u prostornu proširenost frazema na istraženom području. Prezentirana će frazeološka istraživanja i leksikografska obradba frazema omogućiti usporedbe s frazeologijom različitih dijalekatnih područja, frazeologijom suvremenoga hrvatskoga standardnoga jezika te drugih slavenskih i neslavenskih jezika. U Rječniku istoznačnih i bliskoznačnih frazema frazemi su uvrštavani u značenjska gnijezda pod natuknicom koja ih značenjski najbliže određuje. Sastavni dio knjige čine i dva dijalekatna rječnika u kojima su objašnjena značenja manje poznatih riječi potvrđenih u Rječniku frazema.