IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Frazeologija splitskoga govora s rječnicima - Mira Menac-Mihalić i Antica Menac

Frazeologija splitskoga govora s rječnicima
O knjizi

ISBN: 978-953-6637-41-6

Naklada: 500

Broj stranica: 364

Godina izdanja: 2011

cijena: 25,22 € 20,18 €

Dostupnost: U PRODAJI

Rječnik frazema osnovni je dio knjige Frazeologija splitskoga govora s rječnicima, koji obuhvaća više od 3000 splitskih frazema, oprimjerenih u više tisuća rečenica, razvrstanih uz nadnatuknicu po formalnom principu. U uvodnim poglavljima M. Menac-Mihalić i akademkinja Antica Menac, između ostalog, donose fonološke karakteristike splitskoga govora. Posebno govore o frazemima, njihovoj strukturi, onome što se, osim u obrađenoj frazeologiji, nalazi i u drugim sustavima te o onome što je karakteristično za grupu govora ili o lokalizmima karakterističnim samo za splitski govor.
Izradile su rječnik frazema (u kojem su frazemi razvrstani prema ključnoj riječi tako da se uz nju nađu svi potvrđeni frazemi splitskoga govora) i rječnik istoznačnih i bliskoznačnih frazema (u kojem se pod istom ključnom riječju nalaze istoznačni i bliskoznačni frazemi) sa značenjskim kazalom. Izrađena su i dva mala razlikovna rječnika: Splitsko – standardnohrvatski i Standardnohrvatsko – splitski rječnik manje poznatih riječi potvrđenih u Rječniku frazema.
Ova je knjiga jedna u nizu knjiga o dijalektnoj frazeologiji (prva je: Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj (S Rječnikom frazema i Značenjskim kazalom s popisom sinonimnih frazema), 2005.; druga je: Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima, 2008.), izrađuju se i druge s čakavskom, kajkavskom i štokavskom frazeologijom.