IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Glasovni razvoj hrvatskoga jezika - Georg Holzer

Glasovni razvoj hrvatskoga jezika
O knjizi

ISBN: 978-953-6637-46-1

Naklada: 700

Broj stranica: 193

Godina izdanja: 2012

cijena: 19,91 € 15,93 €

Dostupnost: U PRODAJI

Knjiga Georga Holzera Glasovni razvoj hrvatskoga jezika prijevod je njemačkoga izvornika Historische Grammatik des Kroatischen. Einleitung und Laut­geschichte der Standardsprache objavljenoga 2006. godine. Knjigu je prevela Barbara Štebih Golub. U njoj se na sažet način opisuju glasovne i akcenatske promjene od praslavenskoga do hrvatskoga jezika. Relativna kronologija glasovnih promjena sjajno je razrađena i potkrijepljena primjerima iz jezičnih spomenika, a uz iscrpan prikaz povijesti fonološkoga sustava standardnoga jezika daju se i usporednice iz hrvatskih narječja. Velika je vrijednost knjige u preciznome i znanstveno utemeljenome prikazu glasovnih zakona kojima se hrvatski jezik razlikuje od drugih slavenskih jezika te u pažljivome korištenju romanskih posuđenica u istraživanju relativne kronologije glasovnih promjena.