IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Gramatika horvatskoga narječja - Barbara Štebih Golub

Gramatika horvatskoga narječja
O knjizi

ISBN: 953-6637-63-8

Naklada: 300

Broj stranica: 356

Godina izdanja: 2012

cijena: 21,23 € 16,98 €

Dostupnost: U PRODAJI

Novost je nizu Pretisci Instituta za hrvatski jezik i je­zikoslovlje Gramatika horvatskoga narječja Ignaca Kristijanovića, no nije riječ o tipičnome pretisku. Djelo je prijevod Kristijanovićeve Grammatik der kroatischen Mundart – posljednje i gramatikografski najsavršenije slovnice kaj­kavskoga književnog jezika, objavljene 1837. godine na njemačkome jeziku i tiskane goticom. Upravo je iz tih razloga do sada bila relativno nedostupna široj znan­stvenoj javnosti, pa se Institut odlučio na izdavanje njezina prijevoda, dok je originalna gramatika dostupna u elektroničkome obliku, odnosno na CD-u koji je priložen knjizi. Prijevod je popraćen studijom Barbare Štebih Go­lub, ujedno i prevoditeljice slovnice, u kojoj se prikazuju život i djelo Ignaca Kristijanovića, njegov prosvjetiteljski rad, pogledi na jezik, borba za kajkavski književni jezik u doba ilirizma i mnoge druge teme. Slijedi iscrpan opis same slovnice, njezino smještanje u kontekst drugih onodobnih hrvatskih slovnica i sličnih gramatika njemačkoga i slovenskoga govornog područja.
Prijevod slovnice korisno je štivo svakomu tko se bavi poviješću hrvatskoga jezika, osobito onoga kajkavske osnovice, i hrvatskom gramatikografskom tradicijom.