IHJJ Web shop

Detalji knjige

Hrvatski dijalekti u kontaktu - Vesna Zečević

Hrvatski dijalekti u kontaktu
O knjizi

ISBN: 953-6637-05-7

Naklada: 0

Broj stranica: 199

Godina izdanja: 2000

Cijena: 30,00 kn 24,00 kn

Dostupnost: U PRODAJI

U ovome se radu govori o dijalekatskome miješanju, i to o miješanju organskih idioma (mjesnih govora, a preko njih i dijalekata) u situacijama graničnoga i arealnoga jezičnoga kontakta. Na hrvatskome dijalekatskome prostoru mnogo je takvih situacija, koje su do danas ili neistražene ili su samo djelomično istražene, te je u tome smislu ova knjiga prilog upoznavanju graničnih i arealnih kontaktnih situacija u Hrvatskoj.