IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Hrvatski frazemi od glave do pete - Barbara Kovačević

Hrvatski frazemi od glave do pete
O knjizi

ISBN: 978-953-6637-60-1

Naklada: 550

Broj stranica: 381

Godina izdanja: 2012

cijena: 21,23 € 14,86 €

Dostupnost: U PRODAJI

U knjizi Hrvatski frazemi od glave do pete objedinjene su suvremene teorijske frazeološke postavke i njihova praktična primjena pri analizi jednoga zatvorenog frazeološkog fonda. Analiza se temelji na  korpusu od 734 frazema hrvatskoga je­zika koji sadržavaju barem jednu somatsku sastavnicu, tj. dio (ljudskoga) tijela. Uz promatranje strukturnih i sintaktičkih obilježja somatskih frazema te njihove paradigmatičnosti i varijantnosti donosi se i opsežna semantička analiza koja je ukazala na bitna svojstva somatskih frazema s obzirom na njihov stupanj desemantizacije, motivaciju i podrijetlo. Budući da svi somatski frazemi pripadaju užoj frazeologiji, kod svih je provedena djelomična ili potpuna desemantizacija, a pri oblikovanju frazemskoga značenja veliku je ulogu odigrala i tradicionalna simbolika pojedinih dijelova ljudskoga tijela. Osim simbolike, pri frazeologizaciji bila je važna i slika koju čovjek ima o pojedinim dijelovima tijela i njihovim funkcijama. Somatski su frazemi u ovoj knjizi razvrstani u 209 koncepata, a najbrojniju skupinu čine frazemi koji opisuju ljudske osobine te ljudsko ponašanje i međuljudske odnose. U analiziranome korpusu frazema pojavljuju se 72 somatizma, a najbrojniji su frazemi sa somatskim sastavnicama: glava, ruka, oko, srce i noga. Na kraju knjige donosi se rječnik hrvatskih somatskih frazema s pripadajućim oprimjerenim konceptima.