IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Hrvatski na maturi sa zadatcima za vježbu - Lana Hudeček, Milica Mihaljević

Hrvatski na maturi sa zadatcima za vježbu
O knjizi

ISBN: 9789537967277

Naklada: 2000

Broj stranica: 176

Godina izdanja: 2016

cijena: 3,98 €

Dostupnost: U PRODAJI

Ovaj je priručnik prošireno i bitno dopunjeno izdanje priručnika Hrvatski na maturi objavljenoga 2014. godine. Sastoji se od triju cjelina.

Prva je cjelina ovoga priručnika nastala iz praktične potrebe da se učenicima i profesorima da jasan i jednostavan pregled jezičnih znanja potrebnih za pisanje školskoga eseja na državnoj maturi te da se nastavnicima koji ocjenjuju testove državne mature da pregled pravila koja ulaze u okvire osnovne pismenosti kojom učenik mora ovladati do kraja srednjoškolskoga školovanja i tako postigne što ujednačenije ocjenjivanje jezične točnosti eseja. Svojim ustrojstvom ona slijedi parametre prema kojima se oblikuje ocjena iz eseja te je podijeljena na poglavlja Pravopis, Morfologija, Sintaksa i Leksik.

U drugoj se cjelini nalazi kratak pregled definicija i znanja potrebnih za uspješno polaganje ispita iz hrvatskoga jezika na državnoj maturi, a u trećoj zadatci za provjeru znanja. Iz šest se područja (pravopis, fonologija, morfologija, sintaksa, leksikologija i povijest jezika) donosi po 30 oglednih zadataka, a ispod zadatka nalazi se točan odgovor te objašnjenje koje uključuje i komentar svih primjera navedenih u zadatku. Iz šestoga se područja, povijesti jezika, po istome modelu donosi 15 zadatka. Na kraju se donosi test koji ima 25 zadataka i koji je strukturiran kao test iz jezika na državnoj maturi.

Tablični prikazi u ovoj praktičnoj knjižici jasni su i pregledni. Izbor primjera proizlazi iz školske prakse i iz svakodnevne uporabe.

Autorice ovoga priručnika bile su dugogodišnje suradnice Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, te su dobro upoznate s najčešćim pogreškama koje učenici čine pri pisanju eseja i s njihovim nedoumicama u rješavanju ispita iz Hrvatskoga jezika. Iako je ovaj priručnik u prvome redu namijenjen učenicima koji se pripremaju za polaganje ispita iz Hrvatskoga jezika na državnoj maturi i za pisanje eseja, bit će koristan i učenicima koji se pripremaju za školsko, županijsko i državno natjecanje iz hrvatskoga jezika te svima koji pišu kao kratak podsjetnik na osnovna pravila hrvatskoga standardnog jezika koja se najčešće krše. Priručnik će također biti koristan studentima različitih fakulteta koji slušaju redovite ili izborne kolegije iz hrvatskoga jezika i stručnoga nazivlja.

Ovaj je priručnik usklađen s Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske 31. srpnja 2013. godine izdalo je preporuku za uporabu Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u osnovnim i srednjim školama. Pravopis je osim u tiskanome izdanju dostupan i na mrežnim stranicama pravopis.hr. S tim su pravopisom usklađeni i svi školski udžbenici. Pravopisna se točnost školskih eseja na državnoj maturi određuje isključivo prema tome pravopisu. Za školsku uporabu vrijede rješenja koja se u Hrvatskome pravopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje donose kao preporučena.


Priručnik se može naručiti na adresi:

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Ulica Republike Austrije 16

10000 Zagreb

ili na e-adresi:

ured@ihjj.hr.

Uplate na račun u Privrednoj banci Zagreb:

HR6023400091110616363

s naznakom „za Hrvatski na maturi”.