IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Hrvatski terminološki priručnik - Lana Hudeček i Milica Mihaljević

Hrvatski terminološki priručnik
O knjizi

ISBN: 978-953-6637-47-8

Naklada: 260

Broj stranica: 128

Godina izdanja: 2012

cijena: 13,27 € 10,62 €

Dostupnost: RASPRODANO

Novo izdanje Hrvatskoga terminološkog priručnika prva je knjiga novoga niza Nazivoslovlje i nazivlje. Hrvatski terminološki priručnik namijenjen je jezikoslovcima, ali i stručnjacima svih struka. On pruža osnovna znanja potrebna svakomu tko se bavi terminološkim radom, posebno autorima terminoloških rječnika i baza, ali i svakomu tko se bavi izgradnjom nazivlja svoje struke. Stoga Priručnik obuhvaća probleme i pitanja s kojima bi se oni koji se bave terminološkim radom mogli susresti. Ideja je Priručnika da bude u prvome redu praktično usmjeren, ali se daje i kratak pregled potrebnih teorijskih znanja. Uvode se osnovni terminološki pojmovi i nazivi, razrađuju načini postanka novih naziva te iscrpno opisuju i primjerima iz različitih struka oprimjeruju terminološka načela. Posebna se pozornost posvećuje tipičnim jezičnim pogrješkama koje se pojavljuju na svim jezičnim razinama.