IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Hrvatsko jezikoslovno nazivlje - Više autora

Hrvatsko jezikoslovno nazivlje
O knjizi

ISBN: 978-953-8390-01-2

Naklada: 200

Broj stranica: 636

Godina izdanja: 2023

cijena: 30,00 €

Dostupnost: RASPRODANO

U sklopu Zakladina projekta održana su dva okrugla stola. Nakon završetka Zakladina projekta objavljena je e-monografija na stranicama projekta, u kojoj se nalaze izlaganja s prvoga okruglog stola (https://jena.jezik.hr/index.php/e-monografija/). Ova se monografija djelomično naslanja na e-monografiju, ali je sadržaj e-monografije znatno proširen. Dodan je niz novih poglavlja (Pravopisno nazivlje, Fonetičko nazivlje, Fonološko nazivlje, Semantičko nazivlje, Leksikološko, leksikografsko i e-leksikografsko nazivlje, Terminološko nazivlje, Dijalektološko nazivlje, Etnolingvistčiko nazivlje, Etimološko nazivlje, Nazivlje spolne/rodne (ne)diskriminacije u jeziku, Talijanske istovrijednice, Češke istovrijednice), a sadržaj je drugih poglavlja bitno proširen i dorađen. Načela navođenja istovrijednica na stranome jeziku koja su rezultat drugoga okrugloga stola uključena su u poglavlje Projekt Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena u ovoj monografiji. Monografija je oprimjerena prikazima obrade iz Rječnika jezikoslovnoga nazivlja, koji čini cjelinu s ovom monografijom. Prikazi obuhvaćaju osnovna polja unesena u bazu Struna te se mogu po potrebi sastojati i od više terminoloških članaka (pri obradi polisemnih//homonimnih naziva).