IHJJ Web shop

Detalji knjige

Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku - Amir Kapetanović, Dragica Malić i Kristina Štrkalj Despot

Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku
O knjizi

ISBN: 978-953-6637-44-7

Naklada: 0

Broj stranica: 0

Godina izdanja: 2010

Cijena: 47,79 € (360,07 kn) 28,67 € (216,01 kn)

Dostupnost: U PRODAJI

U nizu Starohrvatska vrela objavljena je 2010. prva knjiga Hrvatsko srednjovjekovno pjesništvo: Pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku. To opsežno kritičko izdanje priredili su: dr. sc. Amir Kapetanović, dr. sc. Dragica Malić i dr. sc. Kristina Štrkalj Despot. Knjiga se sastoji od iscrpne uvodne studije dr. A. Kapetanovića i kritičkoga izdanja tekstova, koje prate filološki osvrti priređivača i bibliografski podatci. U knjizi su po prvi put objavljeni svi danas dostupni starohrvatski (čakavski i štokavski) pjesnički tekstovi i njihove inačice nastale od druge polovice 14. do druge polovice 16. stoljeća, pa je tako knjiga najrelevantniji izvor podataka o najstarijem pjesništvu na hrvatskom jeziku. Taj je korpus opsežniji od pjesništva pisanoga crkvenoslavenskim književnim jezikom hrvatske redakcije iz istoga vremenskoga razdoblja. Izvorni zapisi starohrvatskih pjesničkih tekstova pisani su trima pismima (uglavnom glagoljicom, ali i latinicom te ćirilicom), a u knjizi su prvi put ili ponovno transkribirani prema ujednačenim transkripcijskim načelima. Model izdavanja srednjovjekovnih tekstova u svim poznatim inačicama novost je u hrvatskoj filologiji, a odabran je zato što jedini osigurava ravnopravnost svih zapisanih odraza srednjovjekovnih tekstova i zrcali temeljne značajke srednjovjekovne književnosti: varijantnost, slobodu kompiliranja i adiranja te anonimnost sastavljača.
Prema ocjeni recenzenata riječ je o znanstvenom djelu prvoga reda i predstavlja pionirski rad u području hrvatske filologije, napose medievistike, pa može poslužiti kao priručnik i visokoškolski udžbenik na doktorskim studijima filolozima raznih profila, ali i povjesničarima, etnolozima, antropolozima i drugima.