IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Igrifikacija hrvatskoga mrežnog rječnika - Josip Mihaljević

Igrifikacija hrvatskoga mrežnog rječnika
O knjizi

ISBN: 978-953-8390-03-6

Naklada: 100

Broj stranica: 344

Godina izdanja: 2022

cijena: 19,91 €

Dostupnost: U PRODAJI

Dosad nisu provedena iscrpnija istraživanja o tome kako se može igrificirati rječnička ili leksikografska građa. Posebno ne postoji nijedan rad koji bi se bavio mogućnostima igrifikacije rječnika hrvatskoga jezika. Ova je knjiga prikaz istraživanja igrifikacije mrežnoga rječnika provedenih u okviru projekta Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik i poticaj za daljnja istraživanja igrifikacije leksikografskih djela. Rezultat istraživanja izrada je konceptualnoga okvira igrifikacije hrvatskoga mrežnog rječnika. Taj se konceptualni okvir može primijeniti i na igrifikaciju ostalih leksikografskih
djela.