IHJJ Web shop

Detalji knjige

Instrumental u hrvatskom jeziku - Ivana Brač

Instrumental u hrvatskom jeziku
O knjizi

ISBN: 978-953-7967-70-3

Naklada: 250

Broj stranica: 408

Godina izdanja: 2018

Cijena: 21,23 € (159,96 kn)

Dostupnost: U PRODAJI

U ovoj se knjizi semantički i sintaktički opisuje besprijedložni instrumental i instrumental s prijedlogom s. U istraživanju se pošlo od popisa glagola iz interne baze Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u kojoj je svakomu glagolu određena rekcija. Popis je revidiran tako da su isključeni glagoli za koje nisu pronađene potvrde u korpusu te glagoli uz koje se ne javlja instrumental. Glagoli s dopunom u instrumentalu podijeljeni su s obzirom na valencijski obrazac u šest skupina i s obzirom na značenje u 24 skupine, a glagoli s prijedložnom skupinom kao dopunom u četiri skupine s obzirom na valencijski obrazac i 14 skupina s obzirom na značenje. Na temelju toga popisa i korpusne analize predložena je nova podjela značenja instrumentala i navedena sintaktička uloga instrumentalnih imenskih skupina i prijedložne skupine s + instrumental.

U knjizi se razlikuje instrumental sredstva, instrumental teme, instrumental identifikacije i atribucije, instrumental uzročnika, prostorni instrumental, vremenski instrumental i načinski instrumental, dok instrumental s prijedlogom s ima ulogu agens-tema, tema, društvo (socijativ), način, vrijeme te opisuje pojedinačnu karakteristiku određenoga nositelja te karakteristike. Svako značenje povezano je sa sintaktičkom razinom, tako se instrumentalne i prijedložne skupine određuju kao obvezna ili neobvezna dopuna ili dodatak.

Studiji je priložen valencijski rječnik s oko 1000 glagola koji zahtijevaju dopunu u instrumentalu. Svakomu je glagolu određena semantička skupina, valencijski obrazac, semantičke uloge sudionika te je pridružen primjer iz korpusa.