IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Istruzioni grammaticali della lingua illirica = Gramatičke pouke o ilirskome jeziku - Ardelio Della Bella

Istruzioni grammaticali della lingua illirica = Gramatičke pouke o ilirskome jeziku
O knjizi

ISBN: 953-6637-33-2

Naklada: 0

Broj stranica: 185

Godina izdanja: 2006

cijena: 15,93 € 12,74 €

Dostupnost: U PRODAJI

Godine 1728. objavio je Ardelio Della Bella svoj trojezični rječnik Dizionario Italiano, Latino, Illirico. Prije integralnog rječničkoga teksta, autor donosi gramatiku pod naslovom Istruzioni grammaticali della lingua illirica.
U ovoj se knjizi prvi put objavljuju pretisak i prijevod te aneksne gramatike. Budući da ona do sada nije bila prevedena, bila je uglavnom nedostupna široj stručnoj javnosti. Nakana je izdavača bila da objavljivanjem pretiska i prijevoda gramatike omogući uvid u Della Bellin gramatičarski opus i tako ga približi korisnicima i budućim istraživačima.
Za objavljivanje pretiska i prijevoda gramatike kao predložak su nam poslužila dva primjerka rječnika: jedan iz Knjižnice HAZU u Zagrebu (godina izdanja: 1728., signatura: 44 073), iz kojega su preslikane uvodne stranice što prethode samom gramatičkom opisu, i drugi iz NSK (godina izdanja: 1728., signatura: R II C-80-16).
Zahvaljujemo dr. sc. Josipu Stipanovu, ravnatelju NSK-a, i gospodinu Ivanu Kosiću što su omogućili snimanje primjerka Rječnika iz NSK-a bez naknade.
U knjigu su uklopljene i preslike originalnih dokumenta iz Dubrovačkoga arhiva koje potvrđuju Della Bellinu nazočnost u Dubrovniku i njegovu funkciju rektora u Isusovačkom kolegiju. Dokumente je pronašla i uz suglasnost Dubrovačkoga arhiva omogućila objaviti dr. sc. Darija Gabrić-Bagarić.