IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Jezik - uvod u istraživanje govora - Edward Sapir

Jezik - uvod u istraživanje govora
O knjizi

ISBN: 978-953-6637-60-7

Naklada: 500

Broj stranica: 188

Godina izdanja: 2013

cijena: 9,95 € 7,96 €

Dostupnost: U PRODAJI

Knjiga Jezik: uvod u istraživanje govora Edwarda Sapira, utemeljitelja američke antropološke lingvistike, objavljena je 1921. godine i jedino je monografsko djelo koje je Sapir za života objavio. Iako je trebalo gotovo čitavo stoljeće da se Sapirov Jezik, jedno od temeljnih prinosa jezikoslovlju dvadesetoga stoljeća, objavi na hrvatskome jeziku, začudno je u kojoj je mjeri ta knjiga i danas aktualna i re­levantna u suvremenome jezikoslovlju. Iako su Sapirove teze o suodnosu jezika i kulture nerijetko bile osporavane u jezikoslovlju sredinom XX. stoljeća, razvojem kognitivne lingvistike, neurolingvistike i psiholingvistike, njegova su gledišta o jeziku kao temeljnome polazištu kulturnoga razvoja krajem XX. stoljeća još jednom vrednovana.
Međutim, Sapirov Jezik nije samo nezaobilazan priručnik antropološke lingvistike. Tom je knjigom, u kojoj se ogleda autorova iznimna erudicija i poznavanje glavnih europskih, ali i mnogih indijanskih jezika, Sapir utro put razvoju suvremene jezične tipologije. Njegovu morfološku tipologiju jezika svijeta suvremeno jezikoslovlje do danas nije nadišlo. Edward Sapir prvi je argumentirano i na temelju analize jezične građe iz mnogobrojnih njemu dostupnih jezika s gotovo svih kontinenata raspravljao o univerzalnim obilježjima jezičnih struktura.