IHJJ Web shop

Detalji knjige

Jezikoslovni priručnik Blaža Tadijanovića Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.) - Marijana Horvat i Ermina Ramadanović

Jezikoslovni priručnik Blaža Tadijanovića Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.)
O knjizi

ISBN: 953-6637-67-6

Naklada: 500

Broj stranica: 374

Godina izdanja: 2012

Cijena: 21,23 € (159,96 kn) 16,98 € (127,94 kn)

Dostupnost: U PRODAJI

Knjiga Jezikoslovni priručnik Blaža Tadijanovića „Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik” (1761.) sadržava ova poglavlja: 1. pretisak izvornika iz 1761. godine; 2. transkripciju tekstova pisanih hrvatskim jezikom te prijepis dijelova pisanih njemačkim i francuskim jezikom; 3. jezičnu raščlambu na slovopisnoj, pravopisnoj, fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj i leksičkoj razini te posebice na tvorbenoj razini; 4. popis tvorenica; 5. popratne tekstove: ljetopis Blaža Tadijanovića, popis dosadašnjih izdanja djela Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik te popis literature o autoru i djelu. Jezična raščlamba temelji se na uobičajenome analitičkom postupku koji, pored slovopisnih i pravopisnih crta, uključuje sve jezične razine, ali s posebnim naglaskom na iscrpnoj analizi tvorenica i tvorbenih načina. Stoga je i upotpunjena popisom tvorenica na kraju knjige. Ovim su radom također otvorena i neka teorijska pitanja iz područja tvorbe riječi, upozoreno je na probleme i nedosljednosti u našim priručnicima, na tvorbeno neopisane vrste riječi i na različita tumačenja tvorbenih modela koja se mogu naći u jezikoslovnim priručnicima.