IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku - Marija Znika

Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku
O knjizi

ISBN: 953-6637-16-2

Naklada: 0

Broj stranica: 178

Godina izdanja: 2002

cijena: 13,27 € 7,96 €

Dostupnost: U PRODAJI

U knjizi se monografski obrađuje kategorija brojivosti u hrvatskome jeziku. Brojivost se definira kao semantička kategorija utemeljena na leksičkom značenju imenice. Daje se iscrpan pregled literature o brojivosti u slavistici i šire. Vrijedan su sastavni dio knjige i popisi brojivih i nebrojivih imenica.