IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Mađarski glagolski prefiksi – očima Hrvatā - Krešimir Sučević Međeral

Mađarski glagolski prefiksi – očima Hrvatā
O knjizi

ISBN: 978-953-7967-83-3

Naklada: 250

Broj stranica: 392

Godina izdanja: 2020

cijena: 21,23 €

Dostupnost: U PRODAJI

Prefigirani glagoli jezični su elementi koji u svim jezicima u kojima se javljaju predstavljaju osobit izvor poteškoća za nematerinje govornike. Problem leži u činjenici da se značenje prefigiranog glagola (izuzevši konkretna značenja – obično prostorna) vrlo često razlikuje od pukog zbroja značenjâ elemenata koji ga tvore – do te mjere da etimološka veza s temeljnim glagolom postaje neprozirnom čak i materinjim govornicima (usp. npr. hrv. nositi (se) ponositi se, franc. venir „doći“ – devenir „postati“, njem. stellen „postaviti“ – bestellen „naručiti“, eng. take „uzeti“ – take off „uzletjeti“, itd.). Takve bismo glagole stoga mogli – barem na prvi pogled – okarakterizirati kao leksičke idiome, jezične jedinice čije je značenje potrebno učiti zasebno, neovisno o značenju njihovih sastavnica.
Mađarski jezik u tom smislu nije iznimka. Štoviše, osim uobičajenih poteškoća vezanih uz idiomatičnost prefigiranih glagola, mađarski se glagolski prefiksi i prefigirani glagoli odlikuju i nekim vlastitim specifičnostima. Tako primjerice pored mnogo veće sintaktičke autonomije no u drugim jezicima (čak tolike da je upitna njihova morfosintaktička kategorizacija), mađarski prefiksi mogu imati i deiktičku ulogu, te biti jednom od oznaka glagolskog vida. Upravo se potonjom značajkom mađarski prefiksi ponajviše približavaju prefiksima u slavenskim jezicima, što kod govornikâ slavenskih jezika dovodi i do nehotičnog poistovjećivanja dvaju sustava, te uslijed toga i do pogrešaka uzrokovanih zanemarivanjem jezičnih posebnosti.