IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja - Antun Halonja i Milica MIhaljević

Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja
O knjizi

ISBN: 978-953-196-223-6

Naklada: 500

Broj stranica: 229

Godina izdanja: 2012

cijena: 19,91 € 13,94 €

Dostupnost: U PRODAJI

Knjiga Antuna Halonje i Milice Mihaljević Od računalnoga žargona do računalnoga nazivlja druga je knjiga niza Nazivoslovlje i nazivlje. To je prva knjiga u Hrvatskoj koja se bavi računalnim žargonom i stavlja ga u suodnos s računalnim nazivljem koje pripada standardnomu hrvatskom jeziku. Pri praktičnome radu na normiranju nazivlja uočeno je da je nužno razgraničiti nazivlje koje pripada hrvatskomu standardnom jeziku i žargonsko nazivlje. Knjiga se temelji na opsežnome korpusu koji se sastoji od englesko-hrvatskih računalnih rječnika, radova i udžbenika iz područja računalstva, različitih internetskih stranica, foruma i blogova te društvenih mreža. U obzir se uzimaju i neki prijedlozi studenata, hakera te mišljenja računalnih stručnjaka.
Na početku knjige objašnjava se odnos između standardnoga jezika i njegovih funkcionalnih stilova i žargona. Posebna se pozornost posvećuje profesionalnim žargonima. U drugome se dijelu knjige iscrpno govori o žargonu općenito te se opisuje i oprimjeruje računalni žargon u engleskome i hrvatskome jeziku. U trećemu se dijelu govori o načinima postanka računalnoga nazivlja (preuzimanje anglizama, internacionalizmi, terminologizacija, reterminologizacija, domaća tvorba) te o postupcima njegova normiranja i uključivanja u hrvatski standardni jezik. S pomoću terminoloških načela stvaraju se hrvatski nazivi za neke pojmove za koje se u praksi (računalnome žargonu) upotrebljavaju poluprilagođeni ili neprilagođeni anglizmi. Posebna se pozornost posvećuje nazivlju računalnih mreža. Terminološka se načela primjenjuju na neke nizove istoznačnih naziva. Na kraju knjige nalazi se rječnik računalnoga žargona. Rječnički članak sastoji se od žargonskoga naziva, engleske istovrijednice, hrvatske standardnojezične istoznačnice, definicije te potvrđenoga primjera uporabe žargonskoga naziva.