IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Pojmovnik kriminalistike i forenzike - 2. izdanje - Š. Anđelinović, A. Banovac, Ž. Bašić, K. Bečić, T. Bošnjak Botica, J. Crnjac, I. Jerković, I. Kružić, A. Lozina, T. Ljubić, S. Marendić, B. Nahod, D. Primorac, G. Rosandić, K. Vilović, P. Vukša Nahod

Pojmovnik  kriminalistike i forenzike - 2. izdanje
O knjizi

ISBN: 978-953-8390-33-3

Naklada: 350

Broj stranica: 540

Godina izdanja: 2024

cijena: 26,00 €

Dostupnost: U PRODAJI

Najnovije je institutsko izdanje Pojmovnik kriminalistike i forenzike skupine autora (Š. Anđelinović, A. Banovac, Ž. Bašić, K. Bečić, T. Bošnjak Botica, J. Crnjac, I. Jerković, I. Kružić, A. Lozina, T. Ljubić, S. Marendić, B. Nahod, D. Primorac, G. Rosandić, K. Vilović, P. Vukša Nahod) nastalo kao rezultat projekta Forenzično-kriminalističko nazivlje (FuNK). Projekt je financirala Hrvatska zaklada za znanost u sklopu programa Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (STRUNA), a voditeljica je bila izv. prof. dr. sc. Željana Bašić sa Sveučilišnoga odjela za forenzične znanosti.

Pojmovnik čine tri cjeline: znanstveni radovi koji donose sve razine obrade forenzičkoga i kriminalističkoga nazivlja u Struni te pojedine načine rješavanja terminoloških i jezičnih nedoumica; pojmovnik koji obuhvaća 3066 naziva iz područja istraživanja mjesta događaja, suvremenih kriminalističkih teorija i izvršnoga upravljanja, forenzičke obrade bioloških, kemijskih i fizikalnih tragova, forenzičke balistike i mehanoskopije, daktiloskopije, forenzičke analize spornih dokumenata i novca, masovnih katastrofa i masovnih grobnica, bioterorizma, rata i ratovanja, upravljanja kriznim situacijama i drugih relevantnih forenzičkih disciplina te koristan hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski glosar.

Ovim se izdanjem želi doprinijeti nedvosmislenomu i jasnomu razumijevanju forenzičara, kriminalista i drugih stručnjaka, koji su često različitih struka i različite izobrazbe, usklađivanju literature i pravnih vrela te izgradnji hrvatskoga strukovnog nazivlja i razvoju forenzičkih znanstvenih disciplina u Hrvatskoj.