IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Posvojnost u kukljičkom govoru - Mislav Benić

Posvojnost u kukljičkom govoru
O knjizi

ISBN: 978-953-7967-91-8

Naklada: 100

Broj stranica: 146

Godina izdanja: 2021

cijena: 13,27 €

Dostupnost: U PRODAJI

U ovoj se knjizi nastoji prikazati značenje i upotreba većine osnovnih sredstava za izricanje posvojnosti u govoru mjesta kukljice na otoku Ugljanu. Iznimku čine sredstva kojima se izriče predikatna posvojnost. Kukljička predikatna posvojnost nije tema ove knjige, i ovdje se o njoj govori samo onoliko koliko je potrebno za potpunije razumijevanje ostalih tipova posvojnosti u kukljičkom govoru.
Kukljički je govor čakavski govor. On, kao i svi ostali govori otoka Ugljana, pripada tzv. rubnomu poddijalektu srednjočakavskoga dijalekta čakavskoga narječja. Za srednjočakavske je govore tipičan ikavsko-ekavski odraz jata. Srednjočakavski dijalekt obuhvaća otočke govore od Krka do Ugljana i Dugoga otoka (iznimka su ekavski Cres i dio Lošinja te neki ikavski govori na Pagu), a od kopnenih mu govora pripadaju neki govori u unutrašnjosti Istre, u Primorju, Gorskom kotaru i Lici, oko Žumberka te u Dijaspori,. Rubni poddijalekt obuhvaća upravo navedene otočke govore, a kopnene govore obuhvaćaju druga dva poddijalekta srednjočakavskoga dijalekta: primorski i kontinentalni. Za većinu su govora rubnoga poddijalekta srednjočakavskoga dijalekta karakteristični dvoglasi i/ili zatvoreni samoglasnici te duljenja samoglasnika – osobine tipične i za ugljanske govore.1 Kukljica se nalazi na jugoistočnom kraju otoka Ugljana i pašmanskim je mostom povezana s otokom Pašmanom, a do sredine je 19. stoljeća između Ugljana i Pašmana bila pličina, koja se mogla pregaziti. Pašmanski su govori već južnočakavski (ikavski), pa je kukljički govor na samoj granici srednjočakavskoga dijalekta s južnočakavskim. Na Ugljanu se od jugoistoka prema sjeverozapadu nalazi još šest mjesta: Kali, Preko, Poljana, Sutomišćica, Lukoran i Ugljan. Svi se ugljanski govori danas ubrzano mijenjaju, a dio je njih vrlo blizu izumiranju. Takav je i kukljički govor, kojim govori još samo starije stanovništvo.