IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Prvi školski rječnik hrvatskoga jezika - Ankica Čilaš Šimpraga, Ljiljana Jojić, Kristian Lewis

Prvi školski rječnik hrvatskoga jezika
O knjizi

ISBN: 978-953-0-40036-8

Naklada: 250

Broj stranica: 225

Godina izdanja: 2008

cijena: 18,45 € 14,76 €

Dostupnost: U PRODAJI

PRVI ŠKOLSKI RJEČNIK HRVATSKOGA JEZIKA s DVD-om namijenjen je učenicima prvih dvaju razreda osnovne škole te je svojom strukturom prilagođen korisnicima kojima je ovo prvi susret s rječnikom i uvod u buduće služenje leksikografskim priručnicima.

Prvi školski rječnik hrvatskoga jezika sadržava 2 500 natuknica, a zamišljen je kao intermedijski priručnik za učenike prvoga i drugoga razreda osnovne škole. Cilj je Rječnika naučiti učenike leksikografskomu razmišljanju i pripremiti ih za služenje pravim rječnicima. U Rječniku su riječi s kojima se djeca susreću u svakodnevnom životu i kojima značenje dobro znaju, ali i riječi koje su im možda nove i nepoznate, a nalaze se u njihovim školskim udžbenicima. Abecedarij prati osnovni leksički korpus za 1. i 2. razred osnovne škole koji je usklađen s HNOS-om. Posebno je jasno izrađen odnos prema normi hrvatskoga standardnog jezika. Stoga lokalizmi, regionalizmi i žargonizmi nisu uključeni u rječnik, a sinonimi su obrađeni ili tako da se jednomu sinonimnom nazivu daje prednost (npr. nazivu zrakoplov daje se prednost pred nazivom avion) ili tako da se sinonimni nazivi izjednačuju (npr. nazivi advent i došašće). Struktura rječničkoga članka također je prilagođena korisnicima. Značenja su opisana rečenicom iza koje slijede primjeri i ilustracije. Osim što je koristan priručnik za učenje materinskoga jezika, ovaj je rječnik i dobar temelj za učenje stranih jezika. Radi međusobnoga semantičkoga povezivanja rječničkih natuknica, koje se običnim nizanjem natuknica ne može postići, ili se djelomično postiže posebnim opisnim inventarom, ovaj rječnik natuknice donosi grupirane u tematske mape. Tematskih je mapa 40, a u njima se pripadajuće natuknice nižu abecednim redom. Usto, na DVD-u se nalaze i igrice koje će djecu zabaviti, ali im i pomoći da se bolje upoznaju s riječima u Rječniku.