IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Riječi i njihovi susjedi - Kolokacijske sveze u hrvatskom jeziku - Goranka Blagus Bartolec

Riječi i njihovi susjedi - Kolokacijske sveze u hrvatskom jeziku
O knjizi

ISBN: 978-953-7967-17-8

Naklada: 400

Broj stranica: 192

Godina izdanja: 2014

cijena: 11,95 €

Dostupnost: U PRODAJI

Osnovna namjera pisanja knjige bila je postaviti teorijske temelje opisu kolokacijskih sveza, uz frazeme, nazive i onime, velikoj skupini sveza koje su također dio hrvatskoga jezika, ponajprije njegove opće uporabe u svakodnevnoj javnoj (medijskoj i oglasnoj), službenoj te privatnoj komunikaciji. Tumačenje i leksikografski opis kolokacija praksa je brojnih svjetskih jezika. Hrvatski jezik po brojnosti kolokacijskih sveza nimalo ne zaostaje
za drugim jezicima te za njihovo smještanje u leksikološki i leksikografski okvir svakako ima dosta prostora. Ova je knjiga jedan pokušaj takva usustavljivanja, a svi mogući propusti koji su pritom napravljeni samo su put za daljnja istraživanja – moja osobna, ali i svih drugih koje inspirira ova tematika.