IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Rječnik govora bačkih Hrvata - Ante Sekulić

Rječnik govora bačkih Hrvata
O knjizi

ISBN: 953-6637-26-X

Naklada: 0

Broj stranica: 696

Godina izdanja: 2005

cijena: 19,91 € 15,93 €

Dostupnost: U PRODAJI

Rječnik govora bačkih Hrvata Ante Sekulića pripada leksikografskim djelima koja se svrstavaju u dijalektnu leksikografiju. Tim se djelom nastoji otrgnuti zaboravu i trajno sačuvati leksičko blago svojstveno jednomu hrvatskomu novoštokavskom ikavskom govoru koji je i sam izravno ugrožen nakon nekoliko političkih podjela toga dijela hrvatskoga jezičnog prostora. Bunjevački (i šokački) Hrvati u južnoj Bačkoj tek su odnedavno nacionalna manjina poput svojih sunarodnjaka u sjevernoj Bačkoj, u Republici Madžarskoj. Rječnik ima opširnu uvodnu raspravu o govoru bunjevačko-bačkih Hrvata. Natuknica u Rječniku ima oko 17000, dosljedno su naglašene i popraćene osnovnim gramatičkim podatcima, semantičkim tumačenjem ili definicijom te primjerima koji su uzimani iz pisane građe, a i iz bunjevačkih mjesnih govora. Ovaj Rječnik, iako nastao u naše dane, pomiruje prošlost i aktualno stanje u leksiku bunjevačko-bačkoga idioma.