IHJJ Web shop

Detalji knjige

Rječnik govora Blata na Korčuli - Petar Milat Panža

Rječnik govora Blata na Korčuli
O knjizi

ISBN: 978-953-7967-19-2

Naklada: 600

Broj stranica: 484

Godina izdanja: 2015

Cijena: 150,00 kn

Dostupnost: U PRODAJI

Rječnik Blata na Korčuli je dijalektni rječnik Blata, a u nekim aspektima i zapadnog dijela otoka Korčule. Leksik, frazemi, ustaljeni izrazi i metafore iz živoga govora čine govor Blata i zapadnog dijela otoka Korčule bez sumnje jedinstvenim među hrvatskim lokalnim govorima!

Rječniku prethodi kratak opis povijesnih okolnosti razvoja blatskoga govora te sažeti pregled
naglasnog sustava, fonologije, morfologije i sintakse.

Rječnik je u načelu razlikovni, u njemu je veoma malo riječi iz standardnog jezika, i to onih koje imaju drugačije značenje, sklonidbu, sprezanje ili su dio frazema ili govornog folklora, što je vrijedilo zabilježiti ili pak onih koje su iz standardnog jezika iščezle, ali su nekada bile ili su još uvijek u uporabi u blatskom govoru. U Rječniku nema standardnih riječi koje u blatskom govoru imaju drugačiji naglasak, primjerice: supêr, salâta, finâncije, Austrȁlija… Za riječi iz standardnog jezika navedena su samo ‘blatska’ značenja: primjerice, riječ bâza u standardnom jeziku i šatrovačkom govoru ima brojna značenja (sva su u uporabi u blatskom govoru), ali u blatskom govoru bâza ima i dodatna značenja: jedno uzimanje u kartanju (‘štih’) te dosjetka, pošalica (‘štos’) – njih ćete naći u Rječniku!