IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, 14. svezak (razboren – seļanec) - skupina autora

Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, 14. svezak (razboren – seļanec)
O knjizi

ISBN: 978-953-7967-61-1

Naklada: 200

Broj stranica: 240

Godina izdanja: 2017

cijena: 13,27 €

Dostupnost: U PRODAJI

Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika povijesni je rječnik koji se izrađuje u Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a uz Institut suizdavač je Rječnika Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. U Rječniku se leksikografski obrađuje jezično blago kajkavskoga hrvatskog književnog jezika od 16. do 19. stoljeća, uključujući i pojedina dijalektna književna djela s početka 20. stoljeća.

Novoobjavljeni 14. svezak Rječnika nastavlja niz od objavljenih 13 svezaka Rječnika i obuhvaća leksikografski dio abecedarija od natuknice razboren do natuknice seļanec.

Autori su leksikografske obrade dr. sc. Željka Brlobaš, dr. sc. Ivana Franić, Adela Ptičar, prof., dr. sc. Barbara Štebih Golub i Tatjana Vukadinović, prof. Glavni je urednik akademik Radoslav Katičić, redaktori su sveska dr. sc. Nada Vajs Vinja (glavna redaktorica), dr. sc. Vesna Zečević i dr. sc. Željka Brlobaš, a recenzenti akad. August Kovačec i akad. Darko Novaković. Tehnički je urednik računalnoga sloga Boris Rukavina.

Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika s vrlo razrađenom leksikografskom obradom izvor je fonoloških, slovopisnih i pravopisnih, etimoloških, morfoloških i tvorbenih, sintaktičkih, semantičkih i leksičkih jezičnih činjenica i podloga istraživanjima kajkavskoga hrvatskog književnog jezika i hrvatskoga jezika u cjelini.