IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Rječnik jezikoslovnoga nazivlja - Skupina autora

Rječnik jezikoslovnoga nazivlja
O knjizi

ISBN: 978-953-8390-11-1

Naklada: 150

Broj stranica: 630

Godina izdanja: 2024

cijena: 28,00 €

Dostupnost: U PRODAJI

Rječnik jezikoslovnoga nazivlja višejezični je deskriptivno-normativni objasnidbeni rječnik. Rječnik sadržava 2974 naziva. Na kraju rječnika nalazi se popis literature i vrela na kojima se rječnik temelji. U sklopu projekta Jena izrađeni su Jezikoslovni korpus i Odostražni rječnik. Jezikoslovni korpus bio je važan izvor pri izradi ovoga rječnika. Odostražni rječnik bio je koristan alat za usustavljivanje obrade naziva koji imaju isti završetak.
Rječnik i monografija pružaju cjelovit uvid u hrvatsko jezikoslovno nazivlje. Budući da se na jezikoslovnome nazivlju stalno radi, neki su nazivi drukčije obrađeni u rječniku i monografiji kako bi se uzeli u obzir komentari koje smo dobili nakon objave monografije i javne dostupnosti jezikoslovnih naziva u Struni te naknadnih spoznaja do kojih smo došli istraživanjima provedenima u sklopu projekta. Rječnik se temelji na izvozu jezikoslovne građe unesene u Strunu.