IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Rječnik kajkavske donjosutlanske ikavice - Štefica Hanzir, Jasna Horvat, Božica Jakolić, Željko Jozić, Mijo Lončarić

Rječnik kajkavske donjosutlanske ikavice
O knjizi

ISBN: 978-953-7967-21-5

Naklada: 1000

Broj stranica: 584

Godina izdanja: 2015

cijena: 17,25 €

Dostupnost: U PRODAJI

Donjosutlanski govori opisani su tako što se prikazuje njihovo rasprostiranje, nakon čega se iznose podatci o podrijetlu stanovništva, a slijedi analiza fonoloških i morfoloških značajki. U fonološkoj analizi prikazane su najistaknutije značajke vokalizma, konsonantizma i akcentuacije. Opisane su jedinice koje čine sustav te njihov razvoj iz općeslavenskih fonema i naglasaka. U morfološkoj analizi prikazane su osobitosti prema vrstama riječi koje smo podijelili na promjenjive i nepromjenjive riječi. Promjenjivima su opisane značajke deklinacije, konjugacije, komparacije, promjene po rodu ili broju i sl. Nepromjenjive se opisuju prema posebitostima.