IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Rječnik Pitava i Zavale - Ante Barbić

Rječnik Pitava i Zavale
O knjizi

ISBN: 953-6637-48-5

Naklada: 500

Broj stranica: 395

Godina izdanja: 2012

cijena: 30,52 € 21,36 €

Dostupnost: U PRODAJI

Rječnik Pitava i Zavale Ante Barbića dijalektni je rječnik koji obrađuje leksičko blago dvaju manjih mjesta na srednjodalmatinskome otoku Hvaru. Mjesta su to čiji govor ima tipične karakteristike južnočakavskoga dijalekta čakavskoga narječja.
Uz detaljnu razradu značenjâ, rječnik za većinu njih donosi rečenične primjere, u cijelosti naglašene. Obrađene su i sveze riječi, a razvijen je i sustav po­veznica među sinonimima. U rječnik je uključena i lokalna onomastička građa. Osim samoga rječnika, u knjizi se nalazi opis govora, toponimija na području Pitava i Zavale te primjeri govora. S obrađenih više od 15 200 natuknica ovaj se rječnik svrstava u opsežnije hrvatske dijalektne rječnike.