IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Rječnik velikoga i maloga početnog slova – drugo, dopunjeno izdanje - Goranka Blagus Bartolec, Katarina Cvijanović, Ivana Matas Ivanković, Perina Vukša Nahod

Rječnik velikoga i maloga početnog slova – drugo, dopunjeno izdanje
O knjizi

ISBN: 978-953-7967-98-7

Naklada: 500

Broj stranica: 732

Godina izdanja: 2023

cijena: 26,00 €

Dostupnost: U PRODAJI

Kako projekt izrade Rječnika nije završen njegovom objavom, nego se kontinuirano prikuplja nova građa, drugo izdanje nije samo ponovljena inačica prvoga izdanja, nego je dopunjeno i prošireno novim natuknicama i podnatuknicama. Na drugome izdanju radio je isti urednički, autorski i suradnički tim, a nove natuknice tipski se uklapaju u postojeće sadržaje te uključuju zemljopisna imena, imena stanovnika (etnike i etnonime) i pridjeve (ktetike), događaje iz novije (Domovinski rat) i starije povijesti, perifrazna imena, administrativne jedinice, religijske sadržaje, eponime, građevine, lokalitete i druge znamenitosti. Prema dopunama u Rječniku uređena je i tablica s razlikama u pisanju velikoga i maloga početnog slova. Svi dopunjeni sadržaji temelje se na pravilima iz prvoga izdanja. Postojeća pravila nisu mijenjana, a minimalno je dopunjeno pravilo o imenima u izrazima u prenesenome značenju koje je prošireno uputom o pisanju fiktivnih dana i događaja (npr. Sveto Nigdarjevo). Neke su natuknice dodatno proširene primjerima (npr. bog, jezero) ili su uputnicom (v.) povezane s drugim natuknicama (npr. bolnica). Sve dopune u Rječniku unesene su u skladu s načelom primjerenosti korisnicima, s namjerom da primjena Rječnika bude jednostavnija i praktičnija svima koji se njime koriste.

Rječnik velikoga i maloga početnog slova osmišljen je kao priručnik kojim će se koristiti govornici hrvatskoga jezika koji imaju dvojba u pisanju početnoga slova: lektori, učitelji, profesori, nastavnici, učenici, studenti, prevoditelji, novinari te širok krug korisnika u pisanoj poslovnoj i službenoj komunikaciji. Rječnik se temelji na načelima Hrvatskoga pravopisa, a s obzirom na to da je u općemu pravopisnom priručniku nemoguće popisati sve pojmove koji u svakodnevnoj jezičnoj uporabi počivaju na pisanju početnoga slova, nastala je potreba za sastavljanjem posebnoga priručnika. Svakodnevni upiti korisnika dodatno su opravdali potrebu za Rječnikom koji u konačnici sadržava približno 30 000 natuknica i podnatuknica. Osim pisanja početnoga slova Rječnik sadržava primjere pisanja stranih zemljopisnih i osobnih imena i naziva s obzirom na njihovu ortografsku prilagodbu u hrvatskome jeziku te natuknice različitih tematskih područja (popis svjetskih, međunarodnih i državnih praznika, vjerskih blagdana, etnika, ktetika, povijesnih događaja, kulturnih spomenika i znamenitosti, perifraznih imena i sl.). U uvodnome dijelu Rječnika donose se pravila kojima se preporučuje pisanje velikoga ili maloga početnog slova, a na kraju Rječnika sastavljena je i tablica s razlikama u pisanju velikoga ili maloga slova s obzirom na značenje.