IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Rusinski jezik u procjepu sadašnjosti i prošlosti - Eugenija Barić

Rusinski jezik u procjepu sadašnjosti i prošlosti
O knjizi

ISBN: 978-953-6637-34-8

Naklada: 0

Broj stranica: 368

Godina izdanja: 2007

cijena: 15,93 € 12,74 €

Dostupnost: U PRODAJI

U biblioteci Prinosi hrvatskomu jezikoslovlju objavljujemo knjigu Eugenije Barić pod znakovitim naslovom Rusinski jezik u procjepu prošlosti i sadašnjosti. Djelo je u rukopisu bilo završeno 1995. godine i obranjeno kao doktorski rad na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autorica je njime dala izniman znanstveni doprinos rasvjetljavanju problematike rusinskoga jezika u specifičnim okolnostima njegove borbe za opstanak i očuvanje identiteta. Na poseban se način i osobno odužila svojoj materinskoj riječi, jeziku naroda iz kojega je potekla.
U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje Eugenija Barić radila je više od dvadeset godina. Za to vrijeme intenzivno se bavila proučavanjem hrvatskoga jezika u svim njegovim aspektima. Posebno je zanimanje pokazivala za područje tvorbe riječi. Na toj je problematici magistrirala i objavila knjigu pod naslovom Imeničke složenice neprefiksalne i nesufiksalne tvorbe. Posebno je bilo zapaženo njezino poglavlje o tvorbi riječi u institutskoj Priručnoj gramatici hrvatskoga književnog jezika iz 1979. godine u suizdanju sa Školskom knjigom. Jedna je od suradnica Hrvatskoga jezičnog savjetnika što ga je Institut objavio 1999. godine.
Knjiga koju objavljujemo znanstveno je utemeljena. Oslanja se, s jedne strane, na bogatu i relevantnu literaturu o rusinskom jeziku, s druge pak strane na vlastite zapisane jezične podatke sa studijskih putovanja i terenskih istraživanja onih područja (slavenskih i neslavenskih) na kojima su se u različitu etničkom i socijalnom okolišu nalazili govornici rusinskoga jezika. Rekli bismo da nema nijednoga vitalnoga pitanja u svezi s rusinskim jezikom u njegovoj prošlosti i sadašnjosti koje u ovoj knjizi ne bi bilo ili temeljito raspravljeno ili makar samo usput dotaknuto. Posebna je znanstvena vrijednost knjige u tome što je u mnogim odsječcima jezikoslovnoga opisa pisana poredbeno; obilje jezičnih primjera iz rusinskoga autorica na različitim jezikoslovnim razinama uspoređuje s jednakovrijednim primjerima u jezicima s kojima je rusinski stjecajem okolnosti bio u dodiru i koji su na njega utjecali. Jednom riječju, knjiga koju objavljujemo za rusinistiku je (a onda i šire za slavistiku) nezaobilazno djelo.