IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Slivanjski govori: fonologija i morfologija - Perina Vukša Nahod

Slivanjski govori: fonologija i morfologija
O knjizi

ISBN: 978-953-7967-65-9

Naklada: 400

Broj stranica: 304

Godina izdanja: 2017

cijena: 21,23 €

Dostupnost: U PRODAJI

U knjizi se na temelju višegodišnjega terenskog istraživanja donosi fonološki i morfološki opis slivanjskih govora Slivna Ravnoga, Mihalja, Blaca i Podgradine u Neretvanskoj krajini. Riječ je o novoštokavskim govorima koji pripadaju istočnohercegovačkomu dijalektu, njegovu slivanjsko-zažapskom govornom tipu.

Ti su govori unatoč međunarječnim i međudijalektnim dodirima i specifičnostima do danas ostali na marginama dijalektološkoga zanimanja te ova knjiga predstavlja prvi suvremeni opis fonologije i morfologije skupine govora koji pripadaju istočnohercegovačkomu dijalektu.

Dio je knjige posvećen akcentološkoj obradi prikupljene građe. Donosi se iscrpan pregled sinkronijskih naglasnih paradigma promjenjivih vrsta riječi te akustički prikaz naglasaka, što je i prvi takav opis kojega hrvatskog novoštokavskog (i)jekavskoga govora. Tim su se konkretnim fonetskim analizama omogućila i daljnja sociofonetska istraživanja hrvatskih mjesnih govora.

Kombiniranjem tradicionalnih temelja te dodavanjem vlastitih i recentnih pristupa, ovo djelo pruža suvremen model pristupa i obrade dijalektološke građe. U njemu će i domaći i strani jezikoslovci koje zanima akcentuacija pronaći precizne i nezaobilazne podatke, a bibliografija štokavskih govora obogaćena je za vrijedno i važno djelo.