IHJ e-trgovina

Detalji artikla

Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology - Skupina autora

Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology
O knjizi

ISBN: 978-953-6637-36-2

Naklada: 0

Broj stranica: 252

Godina izdanja: 2007

cijena: 19,91 € 9,96 €

Dostupnost: U PRODAJI

Baltoslavenska je akcentuacija svakako jedno od najtežih, ali stoga i najzanimljivijih, područja poredbenopovijesnoga proučavanja indoeuropskih jezika. Osim toga, baltoslavenska je akcentuacija važna za rekonstrukciju indoeuropskoga prajezika općenito, a ne treba ni spominjati da povijesna akcentologija zauzima i bitno mjesto u svakom proučavanju povijesti slavenskih jezika. Kako su hrvatski jezik i njegovi dijalekti od ključna značenja u rekonstrukciji praslavenskoga i baltoslavenskoga naglaska, bilo je i primjereno da prvi međunarodni skup posvećen isključivo baltoslavenskoj akcentologiji, nazvan IWoBA (International Workshop on Balto-Slavic Accentology), održi upravo u Hrvatskoj.
Taj je skup održan od 1. do 3. srpnja 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a u međuvremenu je postao i tradicionalan godišnji skup te je IWoBA 2 održana 2006. u Kopenhagenu (Danska), a IWoBA 3 održana je 2007. u Leidenu (Nizozemska). U ovoj je knjizi skupljeno 15 radova izloženih na prvoj IWoBA-i u Zagrebu.