IHJJ Web shop

Popis izdanja

Pričam ti priču... (male frazemske etimologije)

Knjiga Pričam ti priču… (male frazemske etimologije) sastavljena je od članaka objavljenih u kontinuitetu od deset godina (od 2014. do 2023.) u znanstveno-popularnome časopisu Hrvatski jezik Instituta za hrvatski jezik u rubrici Od A do Ž.Riječ je o tekstovima koji se bave frazeološkom etimologijom, tj. podrijetlom i motivacijom hrvatskih frazema. U njima se, s jedne strane, razmatra podrijetlo skupine frazema čije se sastavnice mogu semantički grupirati (npr. anim...

Add to Cart 15,00 €
HRVATSKE DOPREPORODNE GRAMATIKE U EUROPSKOME KONTEKSTU – Zbornik radova

Radovi u ovome zborniku ponajprije su vrijedan prinos spoznajama o hrvatskim gramatikama do početka 20. stoljeća, njihovim uzorima i poveznicama s dotadašnjim europskim gramatikama i jezičnim priručnicima jer ih se smješta u širi kontekst hrvatskih i europskih slovnica. Dio radova donosi nova znanja o načinima poučavanja gramatičkih sadržaja tijekom povijesti i danas, kao i osvrte na suvremeni kurikul predmeta Hrvatski jezik. Analizirano je i hrvatsko gramatičko n...

Add to Cart 26,00 €
Rječnik jezikoslovnoga nazivlja

Rječnik jezikoslovnoga nazivlja višejezični je deskriptivno-normativni objasnidbeni rječnik. Rječnik sadržava 2974 naziva. Na kraju rječnika nalazi se popis literature i vrela na kojima se rječnik temelji. U sklopu projekta Jena izrađeni su Jezikoslovni korpus i Odostražni rječnik. Jezikoslovni korpus bio je važan izvor pri izradi ovoga rječnika. Odostražni rječnik bio je koristan alat za usustavljivanje obrade naziva koji imaju isti završetak.Rječnik i monog...

Add to Cart 28,00 €
Anatomija rječnika, Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik

Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik bio je logičan nastavak sustavnoga bavljenja jednojezičnom leksikografijom u Institutu za hrvatski jezik te su u provedbi projekta sudjelovali mnogi iskusni leksikografi koji su autori Školskoga rječnika hrvatskoga jezika (2012.) i Prvoga školskog rječnika hrvatskoga jezika (2008.) objavljenih u sunakladništvu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Školske knjige te izrađenih u okviru projekta Ministarstva znanosti, obraz...

Add to Cart 28,00 €
Mađarsko-hrvatski rječnik, drugo izdanje
Mađarsko-hrvatski rječnik, drugo izdanje Krešimir Sučević Međeral, Tatjana Vukadinović, Irina Jurović, Margit Bernadett Vuk

Mađarsko-hrvatski rječnik rječnik je dvaju tipološki različitih jezika za kakvim hrvatska i mađarska javnost već dugo osjeća potrebu radi lakšega sporazumijevanja u raznovrsnoj svakodnevnoj komunikaciji. On je i bitno sredstvo u održanju samobitnosti nacionalnih manjina u Mađarskoj i Hrvatskoj. Djelo je jedno od važnih pomagala koja pridonose očuvanju  jezične raznolikosti u svijetu jer je  riječ o dvama malim jezicima s relativno malo g...

Add to Cart 30,00 €