IHJJ Web shop

Popis izdanja

Blagorečja Ignaca Kristijanovića

Pišući o ciljevima i metodologiji istraživanja Kristijanovićevih Blagorečja kao cilj smo definirali izradu mikrostudije o jeziku toga djela, tj. analizu teksta na grafijskoj i ortografijskoj, fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj, leksičkoj i stilskoj razini te kontekstualizaciju rezultata unutar Kristijanovićeva korpusa i kajkavskoga književnog jezika 19. st. Stoga su se rezultati jezične analize Blagorečja uspoređivali s opisom u onodobnim normativnim priručn...

Add to Cart 17,25 € (129,97 kn)
Hrvatski jezik br. 3 – 2022.

Sadržaj Odstupanja od hrvatske jezične norme u službenome dopisivanju u policijiSanja Orlić i Kristian LewisJezik i društvoIrena Miloš: Nove pojave u jezičnome krajoliku: otrovna pozitivnostDomaća zadaćaTatjana Povalec: Kad se hrvatski jezik umiješa u barOd Mile do DrageNikolina Cvrtila: Najčešća osobna imena u generaciji maturanata 2021./2022. – anketa za završne razrede Srednje škole KrapinaU dva klika mišemDaria Lazić: Suvremeni rječnik po mjeri korisni...

Add to Cart 2,66 € (20,04 kn)
Hrvatski jezik br. 2 – 2022.

Sadržaj Dijakronijski uvid u rječnik znanstvenoga teksta (na primjeru graditeljstva)Ivana Špiranec Jezik i društvoIrena Miloš: Vic kao maska i maska kao vic – etnolingvistički dodiri političkoga i pandemijskoga otpora Domaća zadaćaIgor Medić: Pristupi temi hrvatskoga srednjovjekovlja u srednjoškolskoj nastavi Hrvatskoga jezikaOd Mile do DrageDomagoj Vidović: Kratak poredbeni osvrt na hrvatsku i ukrajinsku antroponimijuU dva klika mišemJosip Mihaljević: Stranic...

Add to Cart 2,66 € (20,04 kn)
Appendinijeva Gramatika ilirskoga jezika

Knjiga sadržava tri dijela. Prvi dio čini studija posvećena gramatici Frana Marije Appendinija naslovljenoj Gramatica della lingua illirica iz 1808. godine. Drugi dio čini hrvatski prijevod talijanskoga izvornika u kojemu su izvorni hrvatski dijelovi transkribirani. Treći dio čini faksimil (360 str.). Talijanski Dubrovčanin zadivljen našim jezikom kojega naziva ilirskim i najsavršenijim, Frano Marija Appendini, među baštinicima kulture zapamćen je kao karizmatiča...

Add to Cart 33,18 € (249,99 kn)
Hrvatski jezik br. 1 – 2022.

Sadržaj Hrvatski jezik 55 godina nakon Deklaracije – između posezanja i međunarodnoga priznanjaDomagoj VidovićJezik i društvoDaria Lazić: (J)eg snakker/talar norsk. – Kako govore i pišu Norvežani?Domaća zadaćaPalma Tolić: Vdms na hrv! – Kraćenje riječi u jeziku mladih Srednje škole Tina Ujevića u VrgorcuOd Mile do DrageDomagoj Vidović: Imena naselja, ulica i trgova između administrativnih odluka i onomastikeU dva klika mišemJosip Mihaljević: Demoinač...

Add to Cart 2,66 € (20,04 kn)
Starohrvatske glose
Starohrvatske glose Dragica Malić

U jezičnopovijesnoj se literaturi obično govori o jeziku spomenikâ što se odlikuju većim ili manjim tekstovnim diskurzom, određenom sadržajno-smislenom (cjelovitom ili fragmentarnom) zaokruženošću. O glosama doznajemo, uglavnom usput, samo (povijesne) podatke kad se spominje njihova pojava unutar pojedinih spomenika prve vrste. Glose su – po leksikografskoj definiciji, u značenju koje nas ovdje zanima – “objašnjenje u tekstu, prijevod kakvog izraza (u starim...

Add to Cart 21,23 € (159,96 kn)