IHJJ Web shop

Popis izdanja

Tečaj opće lingvistike
Tečaj opće lingvistike Ferdinand de Saussure

Jedna se znanost rodila pred očima generacija koje su prethodile našoj: lingvistika je u XX. stoljeću ostvarila onaj uzlet – kako bi ekonomisti rekli, svoj take off – koji je bio poput onoga fizike u XVII., kemije u XVIII., a biologije u XIX. stoljeću. Uzletjela je i izvela promjenu kojom skup točnih gledanja ustupa mjesto skupu zakona, kojom ono što je bila samo jedna od disciplina – postaje znanost. Galilej te metamorfoze bio je ženevski profesor Ferdinan...

26.54 € (199,97 kn) 21,23 € (159,96 kn)
Opća i obrazložbena gramatika = Grammaire generale et raisonnee de Port-Royal

Na europskom zapadu, 1660., bila je do tada neviđena novina predstaviti djelo o filozofiji jezika polazeći od narodnog, a ne od latinskog jezika, dakle obraćajući se čitatelju koji nije bio latinist: Grammaire générale et raisonnée, što su je napisali Antoine Arnauld i Claude Lancelot upravo je zbog toga izvršila mnogo veći utjecaj nego latinske rasprave Scaligera, Sanctiusa i Campanelle koje su joj prethodile. Gotovo istovremeno objavljivanje (1662.) drugog ...

Add to Cart 15.93 € (120,02 kn) 12,74 € (95,99 kn)
Nauk o pučkom jeziku = De vulgari eloquentia

Ovo Danteovo djelo, pisano na latinskom kao i njegova MONARCHIA i kao sve teoretske rasprave onog vremena, posvećeno je ilustraciji izražajnih mogućnosti talijanskog jezika. Ono je u neku ruku teoretski traktat kojemu je cilj pokazati da pučki jezik može bez obzira na namjenu stati uz bok pa čak i nadomjestiti latinski jezik. Upravo zato što predstavlja manifest dubokog uvjerenja koje traži prevlast narodnog, živog jezika kao “negramatičkoga”, ali jezika s...

Add to Cart 10.62 € (80,02 kn) 8,50 € (64,04 kn)
Rječnik govora bačkih Hrvata

Rječnik govora bačkih Hrvata Ante Sekulića pripada leksikografskim djelima koja se svrstavaju u dijalektnu leksikografiju. Tim se djelom nastoji otrgnuti zaboravu i trajno sačuvati leksičko blago svojstveno jednomu hrvatskomu novoštokavskom ikavskom govoru koji je i sam izravno ugrožen nakon nekoliko političkih podjela toga dijela hrvatskoga jezičnog prostora. Bunjevački (i šokački) Hrvati u južnoj Bačkoj tek su odnedavno nacionalna manjina poput svojih su...

Add to Cart 19.91 € (150,01 kn) 15,93 € (120,02 kn)
Rječnik sela Hrvatski Grob

Pater Ferdinand Takač desetljećima je marno prikupljao jezičnu baštinu rodnoga sela Hrvatski Grob (Chorvatský Grob) u Slovačkoj, skupivši znatan korpus riječi koji je potom preveo na standardni hrvatski jezik. Rječnik Hrvatskoga Groba sadržava blizu 8000 natuknica. U konačnome oblikovanju Rječnika dodan je i slovački stupac te sada Rječnik može poslužiti i kao hrvatsko-slovački rječnik....

Add to Cart 26.54 € (199,97 kn) 13,27 € (99,98 kn)