IHJJ Web shop

Popis izdanja

Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku

U knjizi se monografski obrađuje kategorija brojivosti u hrvatskome jeziku. Brojivost se definira kao semantička kategorija utemeljena na leksičkom značenju imenice. Daje se iscrpan pregled literature o brojivosti u slavistici i šire. Vrijedan su sastavni dio knjige i popisi brojivih i nebrojivih imenica....

Add to Cart 13.27 € (99,98 kn) 7,96 € (59,97 kn)
Međimurska prezimena
Međimurska prezimena Anđela Frančić

U knjizi se s onomastičkoga gledišta obrađuju međimurska prezimena u prošlosti i sadašnjosti, njihov nastanak, podrijetlo i rasprostranjenost. Sastavni je dio knjige i rječnik međimurskih prezimena, sa svim zabilježenim pojavnim oblicima svakoga prezimena....

15.93 € (120,02 kn) 12,74 € (95,99 kn)
Kvantifikacija u hrvatskome jeziku

Knjiga obrađuje slabo istraženo područje količinskih odnosa u jeziku. U njoj su skupljeni, po kvantifikacijskim kriterijima razvrstani i s logičkoga gledišta opisani svi relevantni izrazi za iskazivanje eksplicitne kvantifikacije u hrvatskom jeziku. Pisana kao monografija može poslužiti kao solidan temelj za sva buduća proučavanja kvantifikacije u hrvatskome....

13.27 € (99,98 kn) 10,62 € (80,02 kn)
Zagrebački kaj: govor grada i prigradskih naselja

Monografija opisuje zagrebački gradski govor u prošlosti i sadašnjosti te oprimjeruje autohtone govore dvadesetak zagrebačkih prigradskih naselja, s pogledom na suvremene promjene u njima....

Add to Cart 13.27 € (99,98 kn) 7,96 € (59,97 kn)