IHJJ Web shop

Popis izdanja

Hrvatski jezik, 5. godište (2018.) komplet

Komplet časopisa Hrvatski jezik, 5. godište (2018.), 4 brojaObavijest pretplatnicimaČasopis Hrvatski jezik izlazi četiri puta godišnje. Godišnja pretplata iznosi 60 kn. Cijena je pojedinačnoga broja 20 kn. Poštarina je uključena u cijenu. Zahtjevi za pretplatu šalju se na adresu: Časopis Hrvatski jezik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb. Pretplatiti se možete i putem e-adrese hrjezik@ihjj.hr ili mrežnih stran...

Add to Cart 50,00 kn
Hrvatski jezik br. 4 – 2018.

SadržajNakon napornoga rada s francuskim ključem pojedite sendvič i radni dan završite u jacuzzijuSnježana KerekovićJezik i društvoMaja Matijević: O sretnome vikendu i novim pogledima – nastavnička iskustva s tečaja hrvatskoga jezika za azilante i tražitelje azilaDomaća zadaćaDaria Lazić: O nekim problemima glagolske morfologije  u udžbenicima hrvatskoga jezikaOd Mile do DrageDomagoj Vidović: Od tumača snova do potrage za svetim gralom – o osobnome i...

Add to Cart 20,00 kn
Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena
Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena Ankica Čilaš Šimpraga, Dubravka Ivšić Majić, Domagoj Vidović

O koncepciji RječnikaRječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena izrađen je u Institutu za hrvatski jezik ijezikoslovlje u sklopu projekta Baza suvremenih hrvatskih osobnih imena, a namijenjenje najširemu krugu korisnika. Premda postoje brojne studije i knjige iz područjaantroponomastike, broj onomastičkih leksikografskih djela gotovo je zanemariv te jeovo prvi hrvatski opći rječnik osobnih imena izrađen prema suvremenim zahtjevimaonomastičke struke.Polazište za izr...

Add to Cart 140,00 kn
Hrvatski jezik br. 3 – 2018.

SadržajČa je ča reći ću van ja – čakavsko narječje od epigrafskih spomenika do ča-valaDomagoj VidovićKoji bar odabrati?Tatjana PovalecJezik i društvoIrena Miloš: Tri u jedan: pogled na kulturu, jezik i društvoDomaća zadaćaTina Udović: Razgovorni stil u učeničkim školskim zadaćamaOd Mile do DrageBranimir Brgles: O povijesnoj antroponimiji donjosutlanskih ikavacaU dva klika mišemMilica Mihaljević i Krešimir Međeral  Sučević: Koprcanje u mrežiOd ...

Add to Cart 20,00 kn
Struktura povratnih glagola i konstrukcije sa se u hrvatskome jeziku

U ovoj su se knjizi analizirali povratni glagoli i konstrukcije sa se u hrvatskome jeziku. Podjela povratnih glagola koja se uvela drugačija je od svih dosadašnjih, a temeljena je na pristupu prema kojemu je oblik se čestica (prema analizi K. Olive 2001) i dio je morfološkoga i leksičkosemantičkoga ustrojstva glagola. S nekoliko testova poznatih u literaturi (test s predikatnim atributima ili predikatnim prošircima (engl. secondary depictives), dopunjavanje kao-skupino...

Add to Cart 120,00 kn
Hrvatski jezik br. 2 – 2018.

SadržajHomofonija u religijskim nazivima i imenimaLana Hudeček i Milica MihaljevićJezik i društvoLana Hudeček, Milica Mihaljević i Dinka Pasini: Radionica na Croaticumu – provjera strukture modula za strance Hrvatskoga mrežnog rječnika – MrežnikaDomaća zadaćaMate Milas: Školski esej u nastavi Hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školiOd Mile do DrageAnkica Čilaš Šimpraga: Dvadeset najčešćih osobnih imena u HrvatskojU dva klika mišemKristian Lewis i ...

Add to Cart 20,00 kn