IHJJ Web shop

Popis izdanja

Instrumental u hrvatskom jeziku

U ovoj se knjizi semantički i sintaktički opisuje besprijedložni instrumental i instrumental s prijedlogom s. U istraživanju se pošlo od popisa glagola iz interne baze Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u kojoj je svakomu glagolu određena rekcija. Popis je revidiran tako da su isključeni glagoli za koje nisu pronađene potvrde u korpusu te glagoli uz koje se ne javlja instrumental. Glagoli s dopunom u instrumentalu podijeljeni su s obzirom na valencijski obraz...

Add to Cart 160,00 kn
Valencijski rječnik psiholoških glagola u hrvatskome jeziku
Valencijski rječnik psiholoških glagola u hrvatskome jeziku Matea Birtić, Tomislava Bošnjak Botica, Ivana Brač, Ivana Matas Ivanković, Ivana Oraić Rabušić, Siniša Runjaić

Ovaj rječnik donosi detaljan valencijski opis pedeset sedam (57) psiholoških glagola u hrvatskome jeziku. Semantička skupina psiholoških glagola obrađena u rječniku izabrana je kao prva, pokusna skupina glagola zbog svoje značenjske povezanosti i razmjerne odvojenosti od drugih semantičkih skupina. Semantičkoj skupini psiholoških glagola posvećeno je dosta pozornosti u svjetskoj i domaćoj literaturi (Belleti i i Rizzi 1988, Landau 2010, Šaravanja 2011, Brač i Ma...

Add to Cart 160,00 kn
Hrvatski jezik, 5. godište (2018.) komplet

Komplet časopisa Hrvatski jezik, 5. godište (2018.), 4 brojaObavijest pretplatnicimaČasopis Hrvatski jezik izlazi četiri puta godišnje. Godišnja pretplata iznosi 60 kn. Cijena je pojedinačnoga broja 20 kn. Poštarina je uključena u cijenu. Zahtjevi za pretplatu šalju se na adresu: Časopis Hrvatski jezik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Republike Austrije 16, 10 000 Zagreb. Pretplatiti se možete i putem e-adrese hrjezik@ihjj.hr ili mrežnih stran...

Add to Cart 50,00 kn
Hrvatski jezik br. 4 – 2018.

SadržajNakon napornoga rada s francuskim ključem pojedite sendvič i radni dan završite u jacuzzijuSnježana KerekovićJezik i društvoMaja Matijević: O sretnome vikendu i novim pogledima – nastavnička iskustva s tečaja hrvatskoga jezika za azilante i tražitelje azilaDomaća zadaćaDaria Lazić: O nekim problemima glagolske morfologije  u udžbenicima hrvatskoga jezikaOd Mile do DrageDomagoj Vidović: Od tumača snova do potrage za svetim gralom – o osobnome i...

Add to Cart 20,00 kn
Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena
Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena Ankica Čilaš Šimpraga, Dubravka Ivšić Majić, Domagoj Vidović

O koncepciji RječnikaRječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena izrađen je u Institutu za hrvatski jezik ijezikoslovlje u sklopu projekta Baza suvremenih hrvatskih osobnih imena, a namijenjenje najširemu krugu korisnika. Premda postoje brojne studije i knjige iz područjaantroponomastike, broj onomastičkih leksikografskih djela gotovo je zanemariv te jeovo prvi hrvatski opći rječnik osobnih imena izrađen prema suvremenim zahtjevimaonomastičke struke.Polazište za izr...

Add to Cart 140,00 kn
Hrvatski jezik br. 3 – 2018.

SadržajČa je ča reći ću van ja – čakavsko narječje od epigrafskih spomenika do ča-valaDomagoj VidovićKoji bar odabrati?Tatjana PovalecJezik i društvoIrena Miloš: Tri u jedan: pogled na kulturu, jezik i društvoDomaća zadaćaTina Udović: Razgovorni stil u učeničkim školskim zadaćamaOd Mile do DrageBranimir Brgles: O povijesnoj antroponimiji donjosutlanskih ikavacaU dva klika mišemMilica Mihaljević i Krešimir Međeral  Sučević: Koprcanje u mrežiOd ...

Add to Cart 20,00 kn