IHJJ Web shop

Popis izdanja

Kajkaviana & alia: ogledi o kajkavskom i drugim hrvatskim govorima

Većina radova (I. Kajkavsko narječje) govori o kajkavskom narječju – razvoju od praslavenskoga, mjestu u slavenskom dijasistemu, interferenciji, pojedinim kajkavskim govorima (Moslavina, Međimurje, Podravina, Mađarska...). Manji se dio radova odnosi na štokavsko i čakavsko narječje te književni jezik i drugo. Knjiga sadrži najpotpuniju bibliografiju kajkavskoga narječja te ostalu konzultiranu literaturu. Četiri rada imaju suautore: Božidar Finka (Viroviti...

26.54 € 21,23 €
Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology

Baltoslavenska je akcentuacija svakako jedno od najtežih, ali stoga i najzanimljivijih, područja poredbenopovijesnoga proučavanja indoeuropskih jezika. Osim toga, baltoslavenska je akcentuacija važna za rekonstrukciju indoeuropskoga prajezika općenito, a ne treba ni spominjati da povijesna akcentologija zauzima i bitno mjesto u svakom proučavanju povijesti slavenskih jezika. Kako su hrvatski jezik i njegovi dijalekti od ključna značenja u rekonstrukciji praslave...

Add to Cart 19.91 € 9,96 €
Nacrt za hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika

Knjižica je radni predložak za institutski projekt Hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika (odobren od Ministarstva znanosti i tehnologije u kolovozu 2002. godine). Stoga osim obrazloženja projekta, koje čini uvodni i za javnost najvažniji dio, sadrži radne upute: Načela uspostave i primjene kratica izvora, Opće i gramatičke kratice, Kratice izvora, autora, autorskih priloga, edicija i periodika u kojima su objavljeni izvori (s osnovnim bio-biblio...

6.64 € 5,31 €
Hrvatski dijalekti u kontaktu

U ovome se radu govori o dijalekatskome miješanju, i to o miješanju organskih idioma (mjesnih govora, a preko njih i dijalekata) u situacijama graničnoga i arealnoga jezičnoga kontakta. Na hrvatskome dijalekatskome prostoru mnogo je takvih situacija, koje su do danas ili neistražene ili su samo djelomično istražene, te je u tome smislu ova knjiga prilog upoznavanju graničnih i arealnih kontaktnih situacija u Hrvatskoj....

Add to Cart 3.98 € 3,18 €
Tečaj opće lingvistike
Tečaj opće lingvistike Ferdinand de Saussure

Jedna se znanost rodila pred očima generacija koje su prethodile našoj: lingvistika je u XX. stoljeću ostvarila onaj uzlet – kako bi ekonomisti rekli, svoj take off – koji je bio poput onoga fizike u XVII., kemije u XVIII., a biologije u XIX. stoljeću. Uzletjela je i izvela promjenu kojom skup točnih gledanja ustupa mjesto skupu zakona, kojom ono što je bila samo jedna od disciplina – postaje znanost. Galilej te metamorfoze bio je ženevski profesor Ferdinan...

26.54 € 21,23 €