IHJJ Web shop

Popis izdanja

Opća i obrazložbena gramatika = Grammaire generale et raisonnee de Port-Royal

Na europskom zapadu, 1660., bila je do tada neviđena novina predstaviti djelo o filozofiji jezika polazeći od narodnog, a ne od latinskog jezika, dakle obraćajući se čitatelju koji nije bio latinist: Grammaire générale et raisonnée, što su je napisali Antoine Arnauld i Claude Lancelot upravo je zbog toga izvršila mnogo veći utjecaj nego latinske rasprave Scaligera, Sanctiusa i Campanelle koje su joj prethodile. Gotovo istovremeno objavljivanje (1662.) drugog ...

Add to Cart 15.93 € 12,74 €
Nauk o pučkom jeziku = De vulgari eloquentia

Ovo Danteovo djelo, pisano na latinskom kao i njegova MONARCHIA i kao sve teoretske rasprave onog vremena, posvećeno je ilustraciji izražajnih mogućnosti talijanskog jezika. Ono je u neku ruku teoretski traktat kojemu je cilj pokazati da pučki jezik može bez obzira na namjenu stati uz bok pa čak i nadomjestiti latinski jezik. Upravo zato što predstavlja manifest dubokog uvjerenja koje traži prevlast narodnog, živog jezika kao “negramatičkoga”, ali jezika s...

Add to Cart 10.62 € 8,50 €
Rječnik govora bačkih Hrvata

Rječnik govora bačkih Hrvata Ante Sekulića pripada leksikografskim djelima koja se svrstavaju u dijalektnu leksikografiju. Tim se djelom nastoji otrgnuti zaboravu i trajno sačuvati leksičko blago svojstveno jednomu hrvatskomu novoštokavskom ikavskom govoru koji je i sam izravno ugrožen nakon nekoliko političkih podjela toga dijela hrvatskoga jezičnog prostora. Bunjevački (i šokački) Hrvati u južnoj Bačkoj tek su odnedavno nacionalna manjina poput svojih su...

Add to Cart 19.91 € 15,93 €
Rječnik sela Hrvatski Grob

Pater Ferdinand Takač desetljećima je marno prikupljao jezičnu baštinu rodnoga sela Hrvatski Grob (Chorvatský Grob) u Slovačkoj, skupivši znatan korpus riječi koji je potom preveo na standardni hrvatski jezik. Rječnik Hrvatskoga Groba sadržava blizu 8000 natuknica. U konačnome oblikovanju Rječnika dodan je i slovački stupac te sada Rječnik može poslužiti i kao hrvatsko-slovački rječnik....

Add to Cart 26.54 € 13,27 €
Glagolski vid u hrvatskim gramatikama do 20. stoljeća

U knjizi se analizira opis glagolskoga vida u gramatikama hrvatskoga jezika koje su objavljene u razdoblju od prve gramatike hrvatskoga jezika Bartola Kašića 1604. godine do Maretićeve gramatike 1899. godine. Zaključuje se da postoje dva osnovna gramatička modela opisa. Prvi je model (od 1604. do 1833. godine) onaj u kojem je glagolski vid opisan implicitno, latentno, što znači da gramatičari u načelu nisu eksplicitno uočili ni definirali samu kategoriju ni te...

Add to Cart 15.93 € 9,56 €
Rusinski jezik u procjepu sadašnjosti i prošlosti

U biblioteci Prinosi hrvatskomu jezikoslovlju objavljujemo knjigu Eugenije Barić pod znakovitim naslovom Rusinski jezik u procjepu prošlosti i sadašnjosti. Djelo je u rukopisu bilo završeno 1995. godine i obranjeno kao doktorski rad na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autorica je njime dala izniman znanstveni doprinos rasvjetljavanju problematike rusinskoga jezika u specifičnim okolnostima njegove borbe za opstanak i očuvanje identiteta. Na poseban se način i osob...

Add to Cart 15.93 € 12,74 €