IHJJ Web shop

Popis izdanja

Istruzioni grammaticali della lingua illirica = Gramatičke pouke o ilirskome jeziku

Godine 1728. objavio je Ardelio Della Bella svoj trojezični rječnik Dizionario Italiano, Latino, Illirico. Prije integralnog rječničkoga teksta, autor donosi gramatiku pod naslovom Istruzioni grammaticali della lingua illirica.U ovoj se knjizi prvi put objavljuju pretisak i prijevod te aneksne gramatike. Budući da ona do sada nije bila prevedena, bila je uglavnom nedostupna široj stručnoj javnosti. Nakana je izdavača bila da objavljivanjem pretiska i prijevoda gra...

Add to Cart 15.93 € 12,74 €
Skladnja ilirskog jezika za niže gimnazije

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu donosi dobru odluku kad u sklopu svoje izdavačke djelatnosti predlaže da se u Biblioteci Pretisci iz hrvatske jezikoslovne baštine 19. st. za pretisak odabere gramatički vrijedno djelo Adolfa Vebera Tkalčevića Skladnja ilirskoga jezika za niže gimnazije. To je djelo kao cjelovita sintaksa suvremenoga hrvatskoga jezika onoga vremena, usklađena s jezikoslovnim koncepcijama tada dominantne zagrebačke filološke š...

Add to Cart 13.27 € 7,96 €
Kratki navuk za pravopìszanye horvatzko za pòtrebnozt nàrodnih skol

Pisan je usporedno na hrvatskome i njemačkome jeziku. Iako se ne zna autor toga djela, on odaje čovjeka velikoga znanja i sa snažnim osjećajem za bitno u jeziku. Po svojim je kvalitetama ovaj pravopis dostojan preteča kasnijim pravopisima predilirskoga i ilirskoga doba....

10.62 € 8,50 €
Pravopis jezika ilirskoga

Prvi pravopis hrvatskoga jezika temeljen na kombinaciji morfonološkoga i fonološkoga načela, a u skladu s običajem (uzusom)....

10.62 € 8,50 €
Nova ricsoslovnica iliricska

Prva cjelovita gramatika hrvatskoga jezika pisana hrvatskim jezikom. U njoj se rabi samo hrvatsko gramatičko nazivlje....

Add to Cart 13.27 € 10,62 €