IHJJ Web shop

Popis izdanja

Pravopis jezika ilirskoga

Prvi pravopis hrvatskoga jezika temeljen na kombinaciji morfonološkoga i fonološkoga načela, a u skladu s običajem (uzusom)....

10.62 € 8,50 €
Nova ricsoslovnica iliricska

Prva cjelovita gramatika hrvatskoga jezika pisana hrvatskim jezikom. U njoj se rabi samo hrvatsko gramatičko nazivlje....

Add to Cart 13.27 € 10,62 €
Osnove ilirskoga jezika u dvije knjige

Prva cjelovita gramatika hrvatskoga jezika pisana latinskim jezikom. Gramatika se temelji na jeziku štokavsko-čakavske književnosti. Opisuje se tronaglasni čakavski sustav i čakavski fonemski inventar. Jezik se u njoj ujednačuje i usmjerava prema štokavskom. U morfologiji se donose i stari i novi padežni oblici u dativu, lokativu i instrumentalu.Gramatika je pisana po latinskom uzoru tako da u hrvatski jezik unosi i neke kategorije kojih u hrvatskom jeziku nije ...

Add to Cart 19,91 €