IHJJ Web shop

Popis izdanja

Hrvatski jezik br. 3 – 2018.

SadržajČa je ča reći ću van ja – čakavsko narječje od epigrafskih spomenika do ča-valaDomagoj VidovićKoji bar odabrati?Tatjana PovalecJezik i društvoIrena Miloš: Tri u jedan: pogled na kulturu, jezik i društvoDomaća zadaćaTina Udović: Razgovorni stil u učeničkim školskim zadaćamaOd Mile do DrageBranimir Brgles: O povijesnoj antroponimiji donjosutlanskih ikavacaU dva klika mišemMilica Mihaljević i Krešimir Međeral  Sučević: Koprcanje u mrežiOd ...

Add to Cart 20,00 kn
Struktura povratnih glagola i konstrukcije sa se u hrvatskome jeziku

U ovoj su se knjizi analizirali povratni glagoli i konstrukcije sa se u hrvatskome jeziku. Podjela povratnih glagola koja se uvela drugačija je od svih dosadašnjih, a temeljena je na pristupu prema kojemu je oblik se čestica (prema analizi K. Olive 2001) i dio je morfološkoga i leksičkosemantičkoga ustrojstva glagola. S nekoliko testova poznatih u literaturi (test s predikatnim atributima ili predikatnim prošircima (engl. secondary depictives), dopunjavanje kao-skupino...

Add to Cart 120,00 kn
Hrvatski jezik br. 2 – 2018.

SadržajHomofonija u religijskim nazivima i imenimaLana Hudeček i Milica MihaljevićJezik i društvoLana Hudeček, Milica Mihaljević i Dinka Pasini: Radionica na Croaticumu – provjera strukture modula za strance Hrvatskoga mrežnog rječnika – MrežnikaDomaća zadaćaMate Milas: Školski esej u nastavi Hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školiOd Mile do DrageAnkica Čilaš Šimpraga: Dvadeset najčešćih osobnih imena u HrvatskojU dva klika mišemKristian Lewis i ...

Add to Cart 20,00 kn
Hrvatski jezik br. 1 – 2018.

SadržajPravopisna promišljanja o islamskim, judaističkim i dharmičkim vjerskim nazivima i imenimaKrešimir Sučević MeđeralJezik i društvoIrena Miloš: Od Sakcinskoga do EUR-lexaDomaća zadaćaTamara Gazdić-Alerić, Marko Alerić i Božo Bekavac: Utjecaj čestotnosti fonema/grafema č, ć, dž, đ na ovladavanje hrvatskom pravopisnom normomOd Mile do DrageDomagoj Vidović: Hodit će na feštu za nas KotoraneU dva klika mišem Kristian Lewis: Tko insertira, a tko priti...

Add to Cart 20,00 kn
Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, 14. svezak (razboren – seļanec)

Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika povijesni je rječnik koji se izrađuje u Odjelu za povijest hrvatskoga jezika i povijesnu leksikografiju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a uz Institut suizdavač je Rječnika Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. U Rječniku se leksikografski obrađuje jezično blago kajkavskoga hrvatskog književnog jezika od 16. do 19. stoljeća, uključujući i pojedina dijalektna književna djela s početka 20. st...

Add to Cart 100,00 kn
Slivanjski govori: fonologija i morfologija

U knjizi se na temelju višegodišnjega terenskog istraživanja donosi fonološki i morfološki opis slivanjskih govora Slivna Ravnoga, Mihalja, Blaca i Podgradine u Neretvanskoj krajini. Riječ je o novoštokavskim govorima koji pripadaju istočnohercegovačkomu dijalektu, njegovu slivanjsko-zažapskom govornom tipu. Ti su govori unatoč međunarječnim i međudijalektnim dodirima i specifičnostima do danas ostali na marginama dijalektološkoga zanimanja te ova knjiga pre...

Add to Cart 160,00 kn