IHJJ Web shop

Popis izdanja

Latinska gramatika i hrvatski jezik Marijana Lanosovića

U jezičnopovijesnim istraživanjima udžbenik latinskoga jezika Uvod u latinsko riči slaganje s nikima nimačkog jezika biližkama (1776.) Marijana Lanosovića predstavlja važnu sastavnicu hrvatske gramatikografske tradicije, ponajprije zbog činjenice da je riječ o prvoj latinskoj slovnici u kojoj je gramatička građa u cijelosti opisana hrvatskim jezikom1. Hrvatski metajezik Lanosovićeve latinske gramatike isti je onaj jezik kojim je pisan Satir (1762.) Matije Antuna ...

Add to Cart 21,23 € (159,96 kn)
Terminološki opis u službi stručnoga prevođenja

Dok su se tradicionalna terminološka istraživanja bavila popisivanjem i normiranjem nomenklature strukovnoga područja znanja, suvremene terminološke škole proučavaju tekstno utemeljen opis terminoloških jedinica u diskursu, zadržavajući pritom epistemološki pristup. Pod utjecajem komunikacijske, sociokognitivne i kognitivne teorije napušteni su stavovi o nazivlju kao podsustavu strukovnoga jezika izolirana od općejezičnoga sustava, dok je u središtu interesa pro...

Add to Cart 13,27 € (99,98 kn)
Hrvatski jezik br. 3 – 2021.

Sadržaj Amerikanci afričkoga podrijetla u hrvatskome jezikuJakob PatekarJezik i društvoIrena Miloš i Sven Šipoš: Od kibernetike i kibernetičke civilizacije do kiborg-društva i kiberkulture: nove (jezične) mogućnosti uz nova (jezična) ograničenjaDomaća zadaćaIlija Barišić: Videolekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja u nastavi Hrvatskoga jezikaOd Mile do DrageKrešimir Sučević Međeral: Kišur, Fodor i Šerfezi naprijed, Magaš i Đerek stoj! (o podrijetl...

Add to Cart 2,66 € (20,04 kn)
Rječnik govora južne Žminjštine

Jezik je živa materija i preobražava se baš poput svojih govornika, ili koliko mu to govornici dopuste. Promjene u načinu života i rada, promjene u strukturi stanovništva kao i neumoljivost novih tehnologija, medija i globalizacije mijenjaju vizure materinjeg jezika. Ubrzani tempo tehnološkog razvoja diktira i ubrzani tempo komunikacije pa svjedočimo značajnim i brzim promjenama u jeziku, čestoj upotrebi tuđica, napose anglizama, kao i drugačijih oblika riječi st...

Add to Cart 23,89 € (180,00 kn)
Judita Marka Marulića: transkripcija i prilagodba na suvremeni hrvatski jezik
Judita Marka Marulića: transkripcija i prilagodba na suvremeni hrvatski jezik Vuk-Tadija Barbarić, Marijana Horvat, Željko Jozić, Kristian Lewis, Sanja Perić Gavrančić, Kristina Štrkalj Despot

Prije petsto godina, 13. kolovoza 1521., otisnuti su prvi primjerci libra Marka Marulića Splićanina, u kom se uzdarži ištorija svete udovice Judit u versih harvacki složena. Danas taj libar, prvo umjetničko književno djelo na hrvatskome jeziku, jednostavno nazivamo Marulićevom Juditom. Vlada Republike Hrvatske 2021. godinu proglasila je Godinom čitanja, a Hrvatski sabor i Godinom Marka Marulića. S obzirom na tijek vremena i na važnost Judite, u povodu velike obljet...

Add to Cart 13,27 € (99,98 kn)
Hrvatski jezik br. 2 – 2021.

Sadržaj O nekim jezičnim stereotipima u starijemu dubrovačkom govoruIvana Lovrić JovićJezik i društvoSven Šipoš i Irena Miloš: Hrvatski jezik kao jezik prava Europske unije: primjer (kiber)sigurnosti s pravne i terminološke straneDomaća zadaćaAna Bedek: Mulitimedijski dnevnikOd Mile do DrageKrešimir Sučević Međeral: Kišur, Fodor i Šerfezi naprijed, Magaš i Đerek stoj! (o podrijetlu i podjeli prezimena mađarskoga podrijetla u Hrvatskoj) – uvod i patronim...

Add to Cart 2,66 € (20,04 kn)