IHJJ Web shop

Popis izdanja

Appendinijeva Gramatika ilirskoga jezika

Knjiga sadržava tri dijela. Prvi dio čini studija posvećena gramatici Frana Marije Appendinija naslovljenoj Gramatica della lingua illirica iz 1808. godine. Drugi dio čini hrvatski prijevod talijanskoga izvornika u kojemu su izvorni hrvatski dijelovi transkribirani. Treći dio čini faksimil (360 str.). Talijanski Dubrovčanin zadivljen našim jezikom kojega naziva ilirskim i najsavršenijim, Frano Marija Appendini, među baštinicima kulture zapamćen je kao karizmatiča...

Add to Cart 33,18 € (249,99 kn)
Hrvatski jezik br. 1 – 2022.

Sadržaj Hrvatski jezik 55 godina nakon Deklaracije – između posezanja i međunarodnoga priznanjaDomagoj VidovićJezik i društvoDaria Lazić: (J)eg snakker/talar norsk. – Kako govore i pišu Norvežani?Domaća zadaćaPalma Tolić: Vdms na hrv! – Kraćenje riječi u jeziku mladih Srednje škole Tina Ujevića u VrgorcuOd Mile do DrageDomagoj Vidović: Imena naselja, ulica i trgova između administrativnih odluka i onomastikeU dva klika mišemJosip Mihaljević: Demoinač...

Add to Cart 2,66 € (20,04 kn)
Starohrvatske glose
Starohrvatske glose Dragica Malić

U jezičnopovijesnoj se literaturi obično govori o jeziku spomenikâ što se odlikuju većim ili manjim tekstovnim diskurzom, određenom sadržajno-smislenom (cjelovitom ili fragmentarnom) zaokruženošću. O glosama doznajemo, uglavnom usput, samo (povijesne) podatke kad se spominje njihova pojava unutar pojedinih spomenika prve vrste. Glose su – po leksikografskoj definiciji, u značenju koje nas ovdje zanima – “objašnjenje u tekstu, prijevod kakvog izraza (u starim...

Add to Cart 21,23 € (159,96 kn)
Rječnik velikoga i maloga početnog slova
Rječnik velikoga i maloga početnog slova Goranka Blagus Bartolec, Katarina Cvijanović, Ivana Matas Ivanković, Perina Vukša Nahod

Rječnik velikoga i maloga početnog slova osmišljen je kao priručnik kojim će se koristiti govornici hrvatskoga jezika koji imaju dvojba u pisanju početnoga slova: lektori, učitelji, profesori, nastavnici, učenici, studenti, prevoditelji, novinari te širok krug korisnika u pisanoj poslovnoj i službenoj komunikaciji. Rječnik se temelji na načelima Hrvatskoga pravopisa, a s obzirom na to da je u općemu pravopisnom priručniku nemoguće popisati sve pojmove koji u sv...

25,22 € (190,02 kn)
Etimološki rječnik hrvatskoga jezika. 2. svezak. O – Ž.
Etimološki rječnik hrvatskoga jezika. 2. svezak. O – Ž. Ranko Matasović, Dubravka Ivšić Majić, Tijmen Pronk

Nastojali smo da drugi svezak slijedi koncepciju rječnika kakva je zacrtana u prvom svesku i objašnjena u njegovu predgovoru. Ondje je navedeno kako se služiti rječnikom, kakva je struktura natuknica, koja su bila vrela i korpus iz kojega su preuzete obrađene riječi, te kako su i zašto oni odabrani. U drugom smo svesku ipak uzeli u obzir neke kritike i savjete koje smo primili nakon objavljivanja prvoga sveska, ali tako da to ne utječe previše na strukturu i sadržaj...

Add to Cart 37,16 € (279,98 kn)
Posvojnost u kukljičkom govoru

U ovoj se knjizi nastoji prikazati značenje i upotreba većine osnovnih sredstava za izricanje posvojnosti u govoru mjesta kukljice na otoku Ugljanu. Iznimku čine sredstva kojima se izriče predikatna posvojnost. Kukljička predikatna posvojnost nije tema ove knjige, i ovdje se o njoj govori samo onoliko koliko je potrebno za potpunije razumijevanje ostalih tipova posvojnosti u kukljičkom govoru. Kukljički je govor čakavski govor. On, kao i svi ostali govori otoka Ugljan...

Add to Cart 13,27 € (99,98 kn)